14-06-2011 La valorització energètica redueix les emissions i és segura per a les persones