Consum de ciment

L'alentiment de l'activitat econòmica produïda per la crisi sanitària va menar a una caiguda del consum del 10,6% en el mercat domèstic per a un total de 2 milions de tones, que històricament es corresponen amb les consumides l'any 1968. Aquest descens va resultar especialment acusat en els mesos de març i abril, quan el confinament domiciliari va paralitzar les obres en curs.

A més del factor conjuntural de la Covid-19, el sector català del ciment va continuar arrossegant el 2020 els perniciosos efectes de la limitada licitació d'obra pública, un problema que s'està tornant endèmic durant l'última dècada. Tampoc el mercat de l'habitatge -en molt baixos nivells des de l'esclat de la bombolla immobiliària- va ajudar al consum de ciment. La caiguda de la inversió en aquest àmbit -la demanda va quedar llastada també per l'absència de turisme- va mantenir en mínims històrics el mercat català.

Mes 2018 2019 2020*
gener 148.018 181.529 153.105
febrer 117.395 173.158 177.496
març 154.394 196.448 144.366
abril 142.002 197.107 83.902
maig 179.235 194.652 175.269
juny 175.401 194.037 185.737
juliol 162.660 221.586 209.072
agost 129.135 164.420 160.391
setembre 134.443 176.152 179.016
octubre 156.285 201.193 190.564
novembre 171.237 189.091 181.772
desembre 143.662 145.690 159.093
TOTAL 1.813.826 2.235.064 1.999.782

Nota: Xifres en tones

(*) Dades provisionals

Font: Oficemen

Anar a l'inici