Licitació d'obres a Catalunya

Dràstica caiguda de la licitació oficial d'obres a Catalunya, amb un descens de 410 milions d'euros en relació a l'exercici anterior. Les licitacions públiques solen venir molt condicionades pel cicle electoral i el fet que 2020 no inclogués cap convocatòria a les urnes va produir la coneguda reducció de les inversions. Ho prova, a més, que només la Generalitat -que a finals d'any va convocar comicis per al 14 de febrer de 2021- es va acostar a les xifres de l'any anterior i, tot i així, va reduir les seves licitacions en 30 milions d'euros (un 4%). A l'altre extrem, l'Administració Central va disminuir en un exorbitant el 58% els fons per a obra pública, per tancar l'exercici amb uns escassos 337 milions d'euros.

Catalunya ha seguit un exercici més, doncs, molt allunyada de la mitjana de 3.750 M€ dels últims 20 anys, i encara més dels 5.000 que es considera necessari per a assegurar el benestar dels ciutadans i la competitivitat de l'economia.

L'esperança és ara que els Fons UE Next Generation aprovats durant el curs permetin, en exercicis següents, recuperar les inversions en infraestructures, moltes d'elles lligades a projectes ambientals, energètics i de transició ecològica que defineixen a aquests fons.

Per Administració 2018 2019 2020 Var.
Adm. Central 399.172 811.429 337.082 -58%
Adm. Autonòmica 394.240 778.598 748.843 -4%
Adm. Local 1.508.440 1.071.028 993.791 -7%
Segons destinació 2018 2019 2020 Var.
Edificació 1.041.588 1.136.461 965.294 -15%
Obra Civil 1.260.264 1.524.596 1.114.421 -27%
Total 2.301.852 2.661.057 2.079.715 -22%

Nota: Dades en milers d’€

Font: SEOPAN

Anar a l'inici