Un material per a la protecció i la qualitat de vida

La història del ciment és la història de l'home i de la seva recerca d'un espai per viure amb la màxima seguretat, protecció i comoditat. Des dels seus inicis i fins a l'actualitat, els avenços tècnics han transformat aquest material en un element indispensable per al desenvolupament social i per a la millora de la qualitat de vida de les persones.

Temples, palaus, museus, infrastructures... són el resultat de la inquietud i l'esforç que sustenten el progrés de la humanitat. D'ençà dels primers vestigis de ciment, nombrosos descobriments i avenços, al llarg de milers d'anys, han estat determinants per crear una nova fisonomia del món: edificis, carrers, avingudes, carreteres, preses i canals, fàbriques, tallers i cases ens han aportat un món per a treballar, créixer, progressar... i, en definitiva, gaudir de benestar.

El ciment pòrtland

A partir de mitjans del segle XVIII, es van començar a realitzar una sèrie d'investigacions i procediments relacionats amb el ciment i el formigó. L'any 1824, James Parker i Joseph Aspdin van patentar un nou ciment hidràulic artificial, fabricat per la combustió conjunta de calcària i carbó, que van anomenar Portland Cement pel seu color fosc, semblant a la pedra de l'illa de Portland. En els seus inicis aquest material no va ser gaire utilitzat, a causa del seu complex procediment de fabricació, que encaria la seva producció.

Cap a finals del segle XIX, el procés d'industrialització i la introducció de forns rotatoris van propiciar l'extensió del seu ús per a tot tipus d'aplicacions. Actualment, i malgrat totes les millores tècniques produïdes, el ciment pòrtland continua essent, en essència, molt similar al primer que es va patentar.

Anar a l'inici