Les diferents varietats i aplicacions

Les dues característiques principals per classificar les diferents varietats de ciment són el tipus i la quantitat d'addició que contenen i la resistència que aconsegueixen després de determinats períodes de temps.

A diferència del guix i la calç, molt rarament s'utilitza el ciment pur. El seu ús més propi és combinat amb altres materials en la confecció de conglomerats, especialment morters i formigons armats. Barrejat amb aigua en un procés denominat hidratació, el ciment s'endureix tant en l'aire com submergit en aigua. Es tracta, per tant, d'un conglomerant hidràulic per excel·lència.

D'altra banda, les peculiaritats de cada tipologia de ciment determinen les seves aplicacions més idònies i les seves precaucions d'ús. Aquestes són reglades mitjançant les normes UNE o EN, que inclouen les definicions i especificacions dels ciments actuals.

Consulta aquí els usos i aplicacions de tota classe de ciments

Legislació aplicable per a l'elecció del tipus de ciment per a diferents usos i tipus d'exposició

Anar a l'inici