Un sector sostenible i implicat

  • AMB LA SOCIETAT: Les condicions de salut als centres productius i al seu entorn són òptimes i estan tothora controlades. Les fàbriques, amb la valorització material i l'energètica, contribueixen alhora a una gestió eficient dels residus.
  • AMB EL PAÍS: Tot i el caràcter multinacional de les empreses, no s'han traslladat instal·lacions productives i s'ha minimitzat la reducció de llocs de treball.
  • AMB EL MEDI AMBIENT: 200 M€ invertits en els darrers 30 anys per a la reducció de l'impacte mediambiental, amb efectes reals quantificables. El sector del ciment va ser el primer en signar un Acord Voluntari sobre afers mediambientals amb la Generalitat, que s'ha renovat vàries vegades i segueix en vigor.
  • AMB EL DESENVOLUPAMENT: Aplicacions modernes i innovadores que aporten solucions rendibles (duradores i amb baix manteniment) i amb importants estalvis econòmics i energètics (per exemple, a edificis o paviments ambientalment eficients) que han de permetre construir la Catalunya del futur.

Els 3 pilars de la Sostenibilitat de la indústria del ciment

Anar a l'inici