Col·laboració amb l'Administració

Ciment Català té entre les seves finalitats promoure la millora contínua del comportament ambiental de les instal·lacions de fabricació de ciment associades, aplicar les millors tècniques disponibles en els processos de fabricació, prevenir i reduir la contaminació, així com promoure el co-processat mitjançant la valorització de residus a les plantes de fabricació de ciment amb l'objectiu de contribuir a la reducció d'emissions de gasos amb efecte hivernacle, l'ús sostenible dels recursos naturals, l'optimització de la mobilitat i l'Economia Circular.

Els acords voluntaris són un instrument adequat per a la consecució d'aquests objectius, i estan basats en la col·laboració entre l'Administració ambiental (la Generalitat, en el cas de Catalunya) i les empreses, en línia amb la política ambiental de la Unió Europea. En aquest marc, l'1 de març de 2002 ambdues parts van subscriure un primer conveni de col·laboració que, després de la seva pròrroga, va ser substituït per un altre acord, signat el 15 de desembre de 2011.

Finalment, el III Acord Voluntari firmat el 6 de juliol de 2017 entre la Generalitat i Ciment Català té com a objectius principals la protecció del medi ambient, l'impuls a mesures que facin possible la transició del sector cap a una Economia Circular d'acord amb el Pla d'Acció de la Comissió de la UE i la millora de la informació pública sobre l'impacte ambiental de l'activitat de la indústria cimentera.

Aquest pacte estableix fins a 48 actuacions concretes de prevenció, reducció i control de la contaminació que s'han d'implantar a les fàbriques de ciment catalanes en els quatre anys posteriors a la signatura de l'acord.

Principals objectius del III Acord Voluntari

Anar a l'inici