Actuacions en salut i seguretat laboral

De manera ininterrompuda, la indústria catalana del ciment ha reduït constantment la sinistralitat laboral, fins al punt que el treball en una fàbrica és estadísticament molt més segur que en empreses no ja dels sectors de la Indústria i la Construcció, sinó fins i tot de Serveis. Al 2018, l’Índex de freqüència d'accidents amb Incapacitat Temporal (ACIT) al sector cimenter va registrar una mesura de 5,5, xifra que representa una magnitud d’un 83% inferior al del conjunt de la Indústria espanyola i, fins i tot, d’un 69% inferior al del sector Serveis (en aquests dos darrers casos, dades de 2017). Aquesta dimensió de 5,55 a Catalunya és tres punts percentuals inferior a la del conjunt del sector a nivell europeu.

L'Índex de freqüència d'accidents amb Incapacitat Temporal estableix la comparació entre el nombre total d’accidents amb incapacitat laboral i el nombre total d’hores treballades en un determinat sector. Això vol dir que la indústria cimentera només registra 5,55 accidents amb baixa per cada milió d’hores treballades. Un resultat que no ha parat de millorar en els darrers quinze anys, i que acosta paulatinament les fàbriques a l’objectiu de sinistralizat zero.

Índex de freqüència d'accidents amb Incapacitat Temporal

Sector 2017 2018 2019
Ciment 6,05 5,55 6,12
Indústria 32,25 33,10
Construcció 44,07 46,10
Serveis 17,78 17,40

Indústries extractives

51,85

57,20

Font: Oficemen

Anar a l'inici