Recuperació energética

Tot i mantenir-se encara lluny dels nivells dels països europeus líders en gestió ambiental, la valorització energètica de residus ha augmentat un any més fins situar-se al 41% del total de l'energia (en termes de calor) consumida en els forns de ciment. Això ha permès reduir en més de 347 mil tones el CO2 emès a l'atmosfera, gràcies a què la majoria d'aquests residus contenen biomassa en altes proporcions. La lluita contra el Canvi Climàtic és una de les prioritats de la indústria cimentera.

En aquest sentit, destaca el notable augment (47%) de l'ús de les diverses tipologies de residus de fusta (retalls de transformació de la fusta, residus voluminosos, envasos i embalatges, residus de la construcció i demolició, travesses, elements urbans i paisatgístics). Un augment que contrasta amb la reduccióde la recuperació energètica de pneumàtics fora d'ús (-54%).

En el seu conjunt, les fàbriques catalanes van evitar que més de 284 mil tones de residus acabessin en abocadors gràcies al seu reaprofitament energètic. Un volum que va créixer un 4% respecte a l'exercici anterior.

TIPUS DE RESIDU 2018 2019 2020 Var.
Biomassa vegetal (industrial d'origen agrícola, pinyolada, ossos d'oliva, industrial d'origen agrícola, closca, cultius energètics, fusta sense tractament) 11.470 41.621 41.518 0%
CDR-RSU 131.582 138.563 159.000 15%
Farines animals 36.165 38.908 40.728 5%
Llots de depuradora urbana 7.563 5.457 6.450 18%
Fusta (retalls de transformació de la fusta, residus voluminosos, envasos i embalatges, residus de la construcció i demolició, travesses, elements urbans i paisatgístics) 20.395 15.114 22.164 47%
Residus procedents de vehicles fora d'ús 0 0 0
Residus procedents de la indústria paperera 0 0 0
NFUs 10.103 32.198 14.759 -54%
Total 217.278 273.220 284.620 4%
% de substitució energètica 31% 35% 41% 16%
t de CO2 d'origen fòssil evitades 252.028 316.876 347.409 10%

Nota: Dades en tones.

Font: Generalitat de Catalunya

Anar a l'inici