Restauració de pedreres

L’explotació de pedreres per obtenir la pedra calcària que és la base del ciment comporta impactes ambientals. És per això que totes les pedreres disposen de plans de restauració integrada dels espais afectats, que consisteixen en anar rehabilitant les zones a mesura que cessa l’explotació.

El compromís de la indústria cimentera amb la preservació i recuperació dels espais naturals ha tornat a quedar palès durant l’any 2019. Durant aquest exercici s’han afegit 58 noves hectàrees restaurades al total acumulat des de 1981. I és que la preservació de la biodiversitat és un dels components essencials de la gestió sostenible dels recursos miners, tal com es detalla en aquest Manual de la Fundació CEMA.

2017 2018 2019
Superfície total de pedrera restaurada (ha) 200,11 299,12 357,33

Nota: Superfície acumulada des de 1981

Font: Oficemen

Anar a l'inici