Sota el signe de la pandèmia

Indubtablement, 2020 passarà a la història com un any en què la humanitat sencera es va sentir amenaçada. La propagació de la Covid-19 va afectar tothom i a tot arreu, i en alguns casos de manera dramàtica. Al costat dels evidents efectes sobre la salut, la pandèmia va provocar estralls en l'economia, inclosa, com és lògic, la del nostre sector, per les restriccions de l'activitat derivades dels successius confinaments.

Tot i la difícil situació viscuda, les empreses associades a Ciment Català no han rebaixat en el més mínim cap dels seus compromisos. En primer lloc, amb els professionals que conformen el sector. Es van arbitrar nous protocols d'actuació per evitar contagis (teletreball, distància social...) i es van mantenir els llocs de treball en les condicions que exigia la nova situació.

En segon lloc, amb els nostres clients. Les fàbriques es van organitzar per mantenir els subministraments de ciment per a totes les obres en curs, sense que en cap moment es produís un desproveïment de material.

També vam mostrar la nostra implicació amb la societat, oferint a les administracions públiques les nostres instal·lacions per a la valorització de residus sanitaris produïts per la pandèmia. En aquest sentit, continuem amb la nostra política de valorització energètica de residus, que ajuda a evitar abocaments i redueix la petjada de carboni per l'estalvi de combustibles fòssils i la disminució d'emissions d'altres contaminants.

L'any a què aquí passem revista ha estat molt dur i complex. Però aquestes dificultats no han fet sinó fer palesa la preparació tecnològica del sector del ciment a Catalunya, que ha estat capaç de minimitzar els efectes gràcies a la seva eficiència i a la disponibilitat de les Millors Tècniques Disponibles en els seus processos industrials.

S'imposa, ara, un rellançament de l'economia que permeti recuperar els llocs de treball i l'activitat destruïts per la Covid-19. Les nostres empreses estan capacitades per donar resposta a aquest repte, per la via de produir el ciment necessari per a la construcció d'infraestructures i habitatges imprescindibles per a la competitivitat de país i el benestar dels nostres conciutadans. I de fer-ho, a més, mantenint i aprofundint en els valors i principis de l'Economia Circular, que garanteixen una major protecció del nostre entorn natural i ambiental, i el desenvolupament sostenible del nostre país i de la nostra societat.

Anar a l'inici