Consell Directiu i organigrama tècnic

La gestió de l’Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya (Ciment Català) s’estructura a un doble nivell funcional: empresarial i tècnic. El Consell Directiu, màxim òrgan de govern, està format per representants de les empreses associades:

President:
Salvador Fernández Capo. Per Cementos Molins Industrial S.A.

Vicepresident:
Isidoro Miranda Fernández. Per Lafarge Cementos S.A.U. - Grupo LafargeHolcim

Vocals:
José Manuel Cascajero Rodríguez. Per Cemex España Operaciones, S.L.U.
Pedro Carranza Andresen. Per Grup Cementos Portland Valderrivas
Tomás Sánchez García. Representant de Cemex España Operaciones S.L.U.
Manel Guillem Ballesteros. Representant de Cementos Molins Industrial, S.A.
Rafael Oyagüez López. Representant de Grupo Cementos Portland Valderrivas
Vicente Pedro Salvá. Representant de Lafarge Cementos S.A.U. - Grupo LafargeHolcim

Secretari:
Alejandro Josa García-Tornel. President del Comitè Tècnic

En el vessant professional, Ciment Català compta amb una estructura de treball formada per cinc comitès que, de manera periòdica, analitzen, avaluen i proposen solucions per als reptes de cada moment, en àmbits que van des del coneixement tècnic a la formació.

Funcions, membres i principals activitats dels cinc Comitès Tècnics

Sessió de treball del Comitè de Medi Ambient

Sessió de treball del Comitè de Medi Ambient

Anar a l'inici