L'Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya

L'Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya (Ciment Català és la marca amb la qual opera) es una associació empresarial sense ànim de lucre, de caràcter tècnic i professional, creada el 1979 per les aleshores nou fàbriques operatives.

Durant quatre dècades, Ciment Català ha representat el sector davant les administracions públiques, ha elaborat informes i estudis sobre la indústria, ha servit de fòrum de coneixement i networking, i ha divulgat les bones pràctiques tant de les fàbriques com les relatives a l’ús del material de construcció més usat al planeta: el ciment.

Al llarg d'aquestes gairebé quatre dècades d'història, el sector ha viscut moments diversos del mercat, però sempre ha servat i reforçat -i de manera fefaent, amb inversions milionàries- el seu compromís amb el Desenvolupament Sostenible.

Aquests són els valors de la indústria catalana del ciment:

Anar a l'inici