Mesures per revertir els efectes de la Covid-19

La pandèmia i les consegüents aturades de l’activitat han deteriorat durant 2020 la ja fràgil situació de la indústria catalana del ciment. Des del pic de 2007, el mercat ha arribat a caure un 80% (menys 10,6% al 2020) situant-se a nivell dels anys 60. El consum actual queda molt lluny del necessari per a un país modern i competitiu en un mon digital i baix en carboni, tant per falta d'infraestructures com del seu manteniment.

Alhora, es constata una important disminució de la competitivitat internacional. Els costos de l'energia elèctrica, que es troben entre els més alts de la UE, el preu del CO2 i la dificultat per disposar de suficient quantitat i varietat de combustibles alternatius redueixen la competitivitat internacional (exportacions), que ha estat una solució i ajuda durant anteriors crisis.

Les necessitats del sector:

Anar a l'inici