LA CIUTAT DEL FUTUR

El formigó és un material altament flexible, durador, assequible i eficient en energia que permet abordar una àmplia varietat de necessitats

Segons la Comissió Europea, el 75% de la població de la UE viu en ciutats. Les tendències demogràfiques suggereixen que aquesta proporció seguirà augmentant. Això presenta una sèrie de desafiaments, incloent la necessitat d’habitatge, d’aigua i sanejament, subministrament d’energia i la infraestructura de transport. La resposta a aquests desafiaments es troba en una de les principals aplicacions del ciment, el formigó.
El formigó és un material altament flexible, durador, assequible i eficient en energia. La seva capacitat per adoptar la forma del motlle que el conté, la seva resistència mecànica, la seva estabilitat davant el foc o l’aïllament acústic que proporciona són algunes de les característiques més apreciades tradicionalment, a les que es ve a sumar una altra faceta no menys important en els últims anys: la seva inèrcia tèrmica, que cada vegada és més valorada en termes d’eficiència energètica i, en definitiva, en termes de sostenibilitat. El formigó s’adapta a pràcticament qualsevol forma o motlle, el que permet la llibertat de disseny i varietat en les aplicacions. El formigó és el fonament mateix de les «ciutats intel·ligents» de l’Europa del futur.

construcción sostenible e infraestructuras críticas

FET PER DURAR

hormigón de larga duración para construcción sostenible

El formigó pot suportar xocs importants, absorbir el so i regular les temperatures. Els edificis de formigó poden tenir una vida útil mínima de 50 anys, però poden romandre en servei durant centenars d’anys, si es mantenen adequadament. La durabilitat i l’elasticitat del formigó el fan ideal per a la construcció d’edificis que exigeixen alts nivells de seguretat. Per exemple, les centrals nuclears i les preses hidroelèctriques estan construïdes gairebé enterament de formigó. Té propietats per fer front a condicions climàtiques extremes relacionades amb el canvi climàtic, com l’augment del nivell del mar i les tempestes.

D’altra banda, la durabilitat del formigó, el baix manteniment i els costos i els impactes més baixos de la vida sencera fan que sigui perfectament adequat per a paviments de carreteres. A més d’oferir un viatge còmode, segur i tranquil, les carreteres de formigó també contribueixen a reduir les emissions de CO₂ dels vehicles. Per sobre de tot això, les grans vies de trànsit realitzades amb formigó garanteixen una major seguretat contra incendis en els túnels.

CICLE DE VIDA D’UN EDIFICI

La sostenibilitat d’un edifici s’ha de calcular tenint en compte el seu cicle de vida complet (ACV), des de l’extracció de les matèries primeres amb què es fabriquen els materials de construcció, fins a la seva demolició i reciclatge dels seus enderrocs, sense oblidar el període d’utilitat d’aquest. L’ACV és l’única eina capaç de determinar la sostenibilitat de la construcció, objectivant i ponderant els paràmetres de caràcter energètic, mediambiental, social i econòmic.

Els edificis construïts amb formigó permeten un estalvi energètic de calefacció d’entre un 2% i un 5% i, quan es combina amb climatització, pot reduir l’energia utilitzada fins a un 50%. Aquest estalvi en el consum energètic representa una important disminució de les emissions de CO2, produint un estalvi net de les emissions al final de la vida útil de l’edifici.

La seguretat ve de sèrie amb el formigó. No requereix revestiments especials o segelladors. El formigó té propietats de resistència al foc sense igual. No es crema ni es fon i conserva la seva estabilitat estructural a altes temperatures. Això, combinat amb la seva assequibilitat, rendiment acústic i una qualitat de l’aire interior més saludable el fa ideal per a la construcció d’hospitals, escoles i altres edificis públics.

construcción sostenible - impacto energético de la construcción