EL COMPROMÍS
Produir ciment de qualitat per a un Desenvolupament Sostenible

Llegir més
MEMÒRIA
Una mirada als fets destacats de l’any 2019
Llegir més
EL CIMENT
Aportacions a la societat d’un material de construcció indispensable

Llegir més

ÚLTIMES NOTÍCIES

Publicada la Memòria d’Activitats i de Sostenibilitat del 2019

Continuant la iniciativa engegada l’any anterior, Ciment Català ha publicat la seva Memòria d'Activitats i de Sostenibilitat corresponent a l’exercici 2019. L’obra, en format digital i accessible des de qualsevol dispositiu, recull les activitat desenvolupades [...]

El consum de ciment disminueix un 16% al primer semestre de 2020

Després de l’aturada de l’activitat al mes de març amb el decret d’estat d’alarma per l’emergència de la Covid-19, i de la gradual represa des de principis de maig, la indústria del ciment a Catalunya [...]

El consum de ciment es recupera després del confinament, però encara cau un 7% al maig

Els efectes de l’estat d’emergència a causa de la pandèmia de la Covid-19 continuen afectant la indústria catalana del ciment. Tot i que les estadístiques no són tan dures com a l’abril (on el mercat [...]

Veure més

SOSTENIBILITAT

El ciment és un producte bàsic per a la construcció d’habitatges i d’infraestructures. La seva fabricació genera ocupació i activitat, i el seu consum és un dels principals indicadors econòmics d’un territori. Per fer compatible la producció amb el Desenvolupament Sostenible, les empreses associades a Ciment Català duen a terme actuacions i inverteixen en instal·lacions i tecnologies de caràcter mediambiental.

El sector és capdavanter en l’aplicació dels principis de l’economia circular. S’utilitzen enderrocs d’edificis o escòries de ferralla com a matèries primeres. És l’anomenada valorització material, i serveix per integrar deixalles que, en cas contrari, anirien a abocadors. També és innovador en l’aprofitament energètic de residus, a partir de les experiències de països tan compromesos en la protecció mediambiental com Alemanya, Holanda o Àustria.

Les empreses fabricadores minimitzen els impactes ambientals de la seva activitat i restauren les pedreres una vegada finalitza la seva explotació, per reintegrar-les al seu entorn natural. A més, s’optimitza l’ús de l’aigua disponible, es redueixen les emissions difuses de pols, es fan restauracions integrades amb espècies vegetals autòctones, i es controlen i programen les voladures per evitar que les vibracions molestin a les poblacions properes, entre d’altres actuacions.

Material de futur

Habitatges, escoles, ponts, hospitals, túnels, embassaments, oficines, canalitzacions, carrers i carreteres, plantes depuradores, naus industrials, molls portuaris, murs de contenció, parcs i jardins, estadis… la llista d’infraestructures construïdes sobre la base de ciment resulta interminable. És aquest un producte essencial en la vida de les societats modernes, sense el qual estaríem desprotegits o directament incapacitats per desenvolupar les nostres activitats quotidianes. Les aplicacions del ciment són infinites, arribant fins a les obres d’art.

Llegir més

El ciment és vida

Ciment Català és l’Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya, una associació empresarial sense ànim de lucre, de caràcter tècnic, que agrupa les quatre empreses que a Catalunya produeixen el material industrial de construcció més utilitzat del planeta.

Llegir més