EL COMPROMÍS
Produir ciment de qualitat per a un Desenvolupament Sostenible

Llegir més
LA INDÚSTRIA
Competitivitat d’un sector líder mediambientalment
Llegir més
EL CIMENT
Aportacions a la societat d’un material de construcció indispensable

Llegir més

ÚLTIMES NOTÍCIES

La manca de suport a polítiques energètiques d’Economia Circular llasta la competitivitat de la indústria catalana del ciment

La crisi de la indústria catalana de ciment, que semblava haver remès després de 4 anys de recuperació del consum del mercat domèstic, es troba amb un nou front d’amenaces degut a la manca de [...]

CASA Catalunya prepara noves visites a fàbriques amb representants polítics

El Comitè Autonòmic de Seguiment de l'Acord d'ús sostenible dels recursos a Catalunya (CASA) ha acordat en la seva última sessió de treball reforçar les activitats de difusió del sector entre els representants polítics. La [...]

El consum de ciment a Catalunya creix un 9% anual i supera els 2 milions de tones

El consum de ciment a Catalunya durant el període juliol de 2018 a juny de 2019 ha superat els 2 milions de tones -per primera vegada des de 2012- i creix a una taxa anual [...]

Veure més

SOSTENIBILITAT

El ciment és un producte bàsic per a la construcció d’habitatges i d’infraestructures. La seva fabricació genera ocupació i activitat, i el seu consum és un dels principals indicadors econòmics d’un territori. Per fer compatible la producció amb el Desenvolupament Sostenible, les empreses associades a Ciment Català duen a terme actuacions i inverteixen en instal·lacions i tecnologies de caràcter mediambiental.

El sector és capdavanter en l’aplicació dels principis de l’economia circular. S’utilitzen enderrocs d’edificis o escòries de ferralla com a matèries primeres. És l’anomenada valorització material, i serveix per integrar deixalles que, en cas contrari, anirien a abocadors. També és innovador en l’aprofitament energètic de residus, a partir de les experiències de països tan compromesos en la protecció mediambiental com Alemanya, Holanda o Àustria.

Les empreses fabricadores minimitzen els impactes ambientals de la seva activitat i restauren les pedreres una vegada finalitza la seva explotació, per reintegrar-les al seu entorn natural. A més, s’optimitza l’ús de l’aigua disponible, es redueixen les emissions difuses de pols, es fan restauracions integrades amb espècies vegetals autòctones, i es controlen i programen les voladures per evitar que les vibracions molestin a les poblacions properes, entre d’altres actuacions.

Material de futur

Habitatges, escoles, ponts, hospitals, túnels, embassaments, oficines, canalitzacions, carrers i carreteres, plantes depuradores, naus industrials, molls portuaris, murs de contenció, parcs i jardins, estadis… la llista d’infraestructures construïdes sobre la base de ciment resulta interminable. És aquest un producte essencial en la vida de les societats modernes, sense el qual estaríem desprotegits o directament incapacitats per desenvolupar les nostres activitats quotidianes. Les aplicacions del ciment són infinites, arribant fins a les obres d’art.

Llegir més

El ciment és vida

Ciment Català és l’Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya, una associació empresarial sense ànim de lucre, de caràcter tècnic, que agrupa les quatre empreses que a Catalunya produeixen el material industrial de construcció més utilitzat del planeta.

Llegir més