EL COMPROMÍS
Produir ciment de qualitat per a un Desenvolupament Sostenible

Llegir més
Llegir més

LA INDÚSTRIA
Competitivitat d’un sector líder en exportacions
EL CIMENT
Aportacions a la societat d’un material de construcció indispensable

Llegir més

ÚLTIMES NOTÍCIES

Fundació CEMA presenta les bones pràctiques per al maneig segur de combustibles alternatius a fàbriques de ciment

Davant la creixent utilització en les fàbriques de ciment de combustibles derivats de residus, la Fundació Laboral del Ciment i el Medi Ambient (Fundació CEMA) ha dissenyat una campanya d'informació i formació destinada a minimitzar [...]

La indústria del ciment participa al Circular Economy Hotspot a Escòcia

Representants de la indústria catalana del ciment es van integrar a la delegació catalana que ha participat al congrés sobre Economia Circular celebrat a Glasgow (Escòcia) del 30 d’octubre a l’1 de novembre. La missió [...]

El consum de ciment es manté lluny dels 2 milions de tones anuals

L’estancament en mínims del mercat del ciment a Catalunya es manté a agost de 2018, últim mes amb dades estimades pel Baròmetre del Ciment d’Oficemen. La manca de projectes d’infraestructures i l’escassa activitat de la [...]

Veure més

SOSTENIBILITAT

El ciment és un producte bàsic per a la construcció d’habitatges i d’infraestructures. La seva fabricació genera ocupació i activitat, i el seu consum és un dels principals indicadors econòmics d’un territori. Per fer compatible la producció amb el Desenvolupament Sostenible, les empreses associades a Ciment Català duen a terme actuacions i inverteixen en instal·lacions i tecnologies de caràcter mediambiental.

El sector és capdavanter en l’aplicació dels principis de l’economia circular. S’utilitzen enderrocs d’edificis o escòries de ferralla com a matèries primeres. És l’anomenada valorització material, i serveix per integrar deixalles que, en cas contrari, anirien a abocadors. També és innovador en l’aprofitament energètic de residus, a partir de les experiències de països tan compromesos en la protecció mediambiental com Alemanya, Holanda o Àustria.

Les empreses fabricadores minimitzen els impactes ambientals de la seva activitat i restauren les pedreres una vegada finalitza la seva explotació, per reintegrar-les al seu entorn natural. A més, s’optimitza l’ús de l’aigua disponible, es redueixen les emissions difuses de pols, es fan restauracions integrades amb espècies vegetals autòctones, i es controlen i programen les voladures per evitar que les vibracions molestin a les poblacions properes, entre d’altres actuacions.

Material de futur

Habitatges, escoles, ponts, hospitals, túnels, embassaments, oficines, canalitzacions, carrers i carreteres, plantes depuradores, naus industrials, molls portuaris, murs de contenció, parcs i jardins, estadis… la llista d’infraestructures construïdes sobre la base de ciment resulta interminable. És aquest un producte essencial en la vida de les societats modernes, sense el qual estaríem desprotegits o directament incapacitats per desenvolupar les nostres activitats quotidianes. Les aplicacions del ciment són infinites, arribant fins a les obres d’art.

Llegir més

El ciment és vida

Ciment Català és l’Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya, una associació empresarial sense ànim de lucre, de caràcter tècnic, que agrupa les quatre empreses que a Catalunya produeixen el material industrial de construcció més utilitzat del planeta.

Llegir més