COMPROMISOS PÚBLICS

La vinculació amb la societat de la indústria cimentera s’expressa en la signatura de convenis en diversos àmbits

Ciment Català compta, entre els seus objectius principals, amb la divulgació dels compromisos que com a sector industrial adopta amb la societat, ja sigui directament amb determinades entitats i institucions, bé indirectament a través d’acords signats amb les Administracions Públiques. En tots ells subjeu l’arrelament de la indústria cimentera amb la societat i l’economia catalanes, així com la seva responsabilitat amb el benestar i desenvolupament de les persones.

Acord Voluntari per a l’eficiència en l’ús dels recursos, i la transició cap a una Economia Circular de la indústria catalana del ciment entre Ciment Català i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.
Barcelona, 6 de juliol de 2017

Acord Voluntari per a la prevenció i el control de la contaminació de la indústria catalana del ciment entre Ciment Català i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.
Barcelona, 15 de desembre de 2011

Acord de col·laboració i donació de documentació entre Ciment Català i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC).
Terrassa, 13 de juny de 2012

Conveni de col·laboració entre Ciment Català i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat mitjançant el qual s’aprova el Protocol d’Actuació en cas d’episodi ambiental de contaminació.
Barcelona, 30 de juny de 2014