COMPROMISOS PÚBLICS

La vinculació amb la societat de la indústria cimentera s’expressa en la signatura de convenis en diversos àmbits

Ciment Català compta, entre els seus objectius principals, amb la divulgació dels compromisos que com a sector industrial adopta amb la societat, ja sigui directament amb determinades entitats i institucions, bé indirectament a través d’acords signats amb les Administracions Públiques. En tots ells subjeu l’arrelament de la indústria cimentera amb la societat i l’economia catalanes, així com la seva responsabilitat amb el benestar i desenvolupament de les persones.

Addenda de pròrroga de l’Acord voluntari per a l’eficiència en l’ús de recursos i la transició cap a una economia circular de la indústria catalana del ciment, entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya, signat el 6 de juliol de 2017.
Barcelona, 27 de gener de 2021

Mitjançant el corresponent conveni, Ciment Català s’ha compromès a fer un seguiment de les seves emissions de GEH, i a establir anualment mesures per a reduir-les. En aquest cas concret, sobre les oficines administratives ubicades a Barcelona i també sobre la mobilitat i desplaçaments relacionats amb el desenvolupament de l’activitat de l’Agrupació. Entre les mesures per millorar aquests resultats, Ciment Català s’ha compromès a canviar els fluorescents per LED’s, i a introduir i usar papereres de reciclatge dels productes habitualment consumits a les seves instal·lacions.
Barcelona, 23 de novembre de 2020

Acord Voluntari per a l’eficiència en l’ús dels recursos, i la transició cap a una Economia Circular de la indústria catalana del ciment entre Ciment Català i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.
Barcelona, 6 de juliol de 2017

Conveni de col·laboració entre Ciment Català i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat mitjançant el qual s’aprova el Protocol d’Actuació en cas d’episodi ambiental de contaminació.
Barcelona, 30 de juny de 2014

Acord de col·laboració i donació de documentació entre Ciment Català i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC).
Terrassa, 13 de juny de 2012

Acord Voluntari per a la prevenció i el control de la contaminació de la indústria catalana del ciment entre Ciment Català i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.
Barcelona, 15 de desembre de 2011

Conveni de col·laboració per a la prevenció i el control de la contaminació de la indústria catalana del ciment ente el departament de Medi Ambient i l’Agrupació de fabricants de ciment de Catalunya
Barcelona, 1 de març de 2002