EN CONSTANT EVOLUCIÓ

La implementació de les més modernes tecnologies posiciona els fabricants catalans de ciment com a referents internacionals

Les estratègies de recerca i innovació de les empreses associades a Ciment Català persegueixen fer compatible el desenvolupament de productes innovadors amb el desenvolupament sostenible de la societat, destinatària final del seu producte. Catalunya és un referent internacional en l’aplicació de les millors tècniques disponibles en el sector, un esforç que es fa visible tant en els nivells d’eficiències de les fàbriques com en el reconeixement obtingut de les administracions públiques, amb la Generalitat al capdavant.

A més, i gràcies a les iniciatives dels diferents comitès tècnics i a la col·laboració amb el IECA (Institut Espanyol del Ciment i les seves Aplicacions), el disseny de plans de millora en les operacions de fàbrica és constant. A tot això se suma la interacció i el treball conjunt amb Administracions Públiques, Universitats, Instituts Tecnològics, Constructores i Enginyeries.

La innovació del sector abasta tots els àmbits: propietats del material (resistència, durabilitat mecànica, estètica, petjada ambiental …), procés, gestió de recursos, reducció i control d’emissions, optimització logística… Les empreses fabricants de ciment sostenen la ferma creença que la innovació impulsa la competitivitat i contribueix al creixement sostenible i la creació d’ocupació.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

La indústria catalana del ciment està investigant contínuament formes de millorar la qualitat dels seus productes i reduir el seu impacte mediambiental. Dedica temps i recursos significatius a projectes d’innovació en una àmplia gamma d’àrees. Tots els projectes tenen com a objectiu millorar l’acompliment ambiental, reduir les emissions de CO2 i millorar l’eficiència energètica. Aquests projectes van des de la captura i reutilització de carboni en la fabricació de clínquer, fins al desenvolupament de ciments amb baix contingut de carboni, passant per la lluita contra el canvi climàtic i l’estalvi de combustibles fòssils.

Les principals línies de recerca i innovació que la indústria cimentera està escometent són les referents a:

  • Reducció i control de les emissions
  • Innovació en la gestió sostenible de les pedreres
  • Producció d’un ciment més sostenible, minimitzant l’ús de recursos naturals
  • Millora d’eficiència energètica en el procés productiu
  • Aplicació de la nanotecnologia per crear formigons amb noves prestacions
  • Optimització logística del producte i de les matèries primeres
  • Desenvolupament de productes o solucions per a una construcció ecoeficient (edificació i obra pública)
  • Aposta pel disseny i l’estètica dels productes finals