QUÈ EN SAPS DEL MÓN DEL CIMENT?

Atreveix-te a contrastar els teus coneixements sobre la indústria i el producte. En cada pregunta, només una resposta és correcta.

Què en saps del món del ciment?

Atreveix-te a contrastar els teus coneixements sobre la indústria i el producte. En cada pregunta, només una resposta és correcta.

1) Quin material de construcció ofereix major protecció a les persones i als bombers durant una evacuació?
2) Quina és la matèria primera amb la qual es fabrica el ciment?
3) Quina és la construcció més antiga que es coneix realitzada en formigó?
4) La recuperació energètica permet aprofitar el poder calorífic dels residus per evitar el seu abocament i estalviar combustibles fòssils. Quin d'aquests productes no s'usa en cimenteres catalanes com a font d'energia?
5) Quants diners han invertit les empreses cimenteres catalanes durant el període 1991-2014 per millorar encara més la seva conducta ambiental?
6) La valorització material consisteix a reciclar subproductes industrials per estalviar matèries primeres, el que genera innombrables beneficis mediambientals, com tots els de la següent llista excepte un. Quin?
7) Quin tipus de construcció no és possible realitzar encara amb ciment/formigó?
8) En quin any es va aconseguir el màxim de consum de ciment a Catalunya, amb més de 8 milions de tones?