ARRELADES AL TERRITORI

Ciment Català és l’entitat que agrupa totes les empreses amb fàbrica integral de producció de ciment a Catalunya

Ciments Molins Industrial

Grupo Cementos Portland Valderrivas

CEMEX España Operacions

HOLCIM ESPAÑA, S.A.U.