MEMÒRIES D’ACTIVITAT

Les magnituds del sector en els àmbits de mercat, inversions mediambientals, Economia Circular, salut i seguretat laboral o licitacions públiques, entre moltes altres estadístiques

A l’Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya (Ciment Català) editem anualment una Memòria d’Activitat que recull les principals magnituds del nostre sector industrial, així com els indicadors econòmics, ambientals o socials que se’n deriven, actualitzats amb les darrers dades disponibles. La Memòria inclou també un resum de les accions corporatives desenvolupades durant l’exercici, i presenta un ampli detall sobre l’organització i els associats.

MEMÒRIA 2022

La manca d’execució d’obra pública manté baix el consum.

MEMÒRIA 2021

Recuperació del mercat català del ciment, però amb un gran increment dels costos de producció.

MEMÒRIA 2020
Les fàbriques es van organitzar per assegurar els subministraments de ciment en l’any de la pandèmia.

MEMÒRIA 2019
Un encara major compromís amb la protecció de l’entorn natural i ambiental.

MEMÒRIA 2018
Un exercici marcat per la consolidació dels principis de l’Economia Circular al sector.