MEMÒRIES D’ACTIVITAT

Les magnituds del sector en els àmbits de mercat, inversions mediambientals, Economia Circular, salut i seguretat laboral o licitacions públiques, entre moltes altres estadístiques

A l’Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya (Ciment Català) editem anualment una Memòria d’Activitat que recull les principals magnituds del nostre sector industrial, així com els indicadors econòmics, ambientals o socials que se’n deriven, actualitzats amb les darrers dades disponibles. La Memòria inclou també un resum de les accions corporatives desenvolupades durant l’exercici, i presenta un ampli detall sobre l’organització i els associats.

MEMÒRIA 2019
Un encara major compromís amb la protecció de l’entorn natural i ambiental.

MEMÒRIA 2018
Un exercici marcat per la consolidació dels principis de l’Economia Circular al sector.