ORGANIGRAMA

Organización de Ciment Català - Organigrama

CONSELL DIRECTIU

PRESIDENT
Salvador Fernández Capo. Ciments Molins Industrial, S.A.

VICEPRESIDENTA
Carmen Díaz Canabal. Holcim España, S.A.U.

VOCALS
José Manuel Cascajero Rodríguez. CEMEX España Operaciones, S.L.U.
Víctor García Brosa. Cementos Portland Valderrivas, S.A.
Javier Úria Fernández. CEMEX España Operaciones, S.L.U.
Xavier Valero López. Cementos Molins Industrial, S.A.
Rafael Oyagüez López. Cementos Portland Valderrivas, S.A.
Vicente Pedro Salvá. Holcim España, S.A.U.

SECRETARI
Alejandro Josa García-Tornel

ADMINISTRACIÓ

RESPONSABLE
Àngels Bruguera Relats

MISSIÓ

Ciment Català és una associació empresarial sense ànim de lucre, de caràcter tècnic, que agrupa a les quatre empreses que a Catalunya disposen de fàbrica integral de producció de ciment, fundada amb la missió de ser l’entitat de referència per al sector i desenvolupar funcions professionals especialitzades.

PRINCIPIS D’ACTUACIÓ

Principios de actuación de la organización - Calidad del producto

La qualitat del producte

El ciment respon a les necessitats bàsiques de les persones (protecció i seguretat, mobilitat, desenvolupament econòmic, qualitat de vida, etc.). El sector duu a terme nombroses activitats de R+D+i encaminades a millorar les seves prestacions (resistència, durabilitat, capacitat d’aïllament, etc.) i minimitzar els seus efectes sobre l’entorn.

Principios de actuación de la organización - Responsabilidad Social y Sostenibilidad

La responsabilitat social i la Sostenibilitat

L’Agrupació és conscient que el futur del sector combina creixement econòmic, protecció ambiental i responsabilitat social, tal com evidencien l’enfocament de les estratègies i les inversions mediambientals que realitzen les seves empreses associades.

Principios de actuación de la organización - Fomento del buen uso del cemento

El foment del bon ús del ciment

Ciment Català presta assessoria tècnica interna i externa, realitza campanyes de difusió i promoció, elabora estudis sobre el sector i els seus productes, organitza jornades i col·labora en diversos comitès tècnics, en l’elaboració de normatives i en recerca. D’altra banda, es programen en col·laboració amb l’Institut del Ciment (IECA) activitats per difondre el coneixement sobre el ciment i el seu correcte ús.

Aquests propòsits conformen la filosofia de l’entitat, emparada sota un principi que és tota una realitat: El Ciment és Vida.