ENLLAÇOS D’INTERÈS

Aquesta secció ofereix un ampli directori d’enllaços web amb les principals organitzacions nacionals i internacionals relacionades amb la indústria del ciment. L’univers de contactes inclou des d’entitats patronals fins a associacions tècnic-professionals, passant per l’ampli col·lectiu de les indústries afins. Un complet ecosistema d’institucions que tenen en comú una voluntat de servei a les respectives comunitats sectorials basada en el rigor i la solvència de les seves activitats.

ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE LA INDÚSTRIA DEL CIMENT

Oficemen
Agrupació de Fabricants de Ciment d’Espanya

Cembureau
Associació Europea del Ciment

AFCA
Agrupació de Fabricants de Ciment d’Andalusia

MPA
Mineral Products Association – Agrupació de Productes Minerals

VDZ
Verein Deutscher Zementwerke – Agrupació econòmica, tècnica i científica per a la indústria de ciment alemanya

CAC
The Cement Association of Canada – Agrupació Cimentera de Canadá

Cemsuisse
Association Suisse de l’industrie du ciment – Associació suïssa de la indústria del ciment

Febelcem
Fédération de l’Industrie Cimentière Belge – Federació de la Indústria Cimentera Belga

AUCBM
Arab Union for Cement and Building Materials – Unió Àrab per al Ciment i els Materials de Construcció

SNIC
Sindicato Nacional da Indústria do Cimento – Sindicat Nacional de la Indústria del ciment

PCA
Portland Cement Association – Associació del Ciment Portland

ASSOCIACIONS I ENTITATS D’INDÚSTRIES AFINS

ACHE
Associació Cientificotècnica del Formigó Estructural

AFAM
Associació de Fabricants de Morter

ANCADE
Associació Nacional de Fabricants de Calçs i Derivats d’Espanya

ANDECE
Associació Nacional de Prefabricats i Derivats del Ciment

ANEFA
Associació Nacional d’Empresaris Fabricadors d’Àrids

ANEFHOP
Associació Espanyola de Fabricants de Formigó Preparat

ANFAH
Associació Nacional de Fabricants d’Additius per a Formigó

ANFABAH
Associació Nacional de Fabricants de Barreres de Formigó

ASINCA
Associació d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya

BIBM
Bureau International du Béton Manufacturé – Centre Internacional del Formigó Prefabricat

CEPCO
Confederació Espanyola d’Associacions de Fabricants de Productes de Construcció

COMINROC
Confederació d’Indústries Extractives de Roques i Minerals Industrials

CPH
Comissió Permanent del Formigó

CRSI
Concrete Reinforcing Steel Institute – Institut del Formigó Reforçat amb Fibres d’acer

ERMCO
European Ready Mixed Concrete Organization – Organització Europea del Formigó Preparat

EUPAVE
European Concrete Paving Association

ECP
European Concrete Platform

Cat Construcció
Federació Catalana de la Indústria, el Comerç i els Serveis de la Construcció

GAC
Gremi d’Àrids de Catalunya

GPDCC
Gremi de Prefabricats i Derivats del Ciment de Catalunya

Hispalyt
Associació Espanyola de Fabricants de Maons i Teules

The Concrete Society
Societat del Formigó

FORMACIÓ I COMUNICACIÓ

IECA
Institut Español del Ciment i les seves Aplicacions

Fundación CEMA
Fundació Laboral del Ciment i el Medi ambient

Fundació CEMA conjuntament amb les empreses associades a Oficemen
Recupera residus en cementeras.org

Ciment-Formigó
Ciment-Formigó Revista Tècnica

INFOCEMENTO
Butlletí Info Ciment

ACI
American Concrete Institute – Institut Americà del Formigó

Cimbéton
Centre d’informació sobre el ciment i les seves aplicacions

ATIC
Associaçao Técnica da Indústria do Cimento – Associació Tècnica de la Indústria del Ciment

ConcretOnline
Punt de trobada per a professionals

ENTITATS TÈCNIC-PROFESSIONALS

AEC
Associació Espanyola per a la Qualitat

AENOR
Associació Espanyola de Normalització

ATC
Associació Tècnica de Carreteres

CEDEX
Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques

ENAC
Entitat Nacional d’Acreditació

IMCYC
Institut Mexicà del Ciment i del Concret

IETCC
Institut Eduardo Torroja

ICPI
Interlocking Concrete Pavement Institute – Institut dels Paviments de Formigó Entrellaçat

Geomuseu
Museu de Geologia Valentí Masachs UPC

ALTRES ASSOCIACIONS SECTORIALS

AEC
Associació Espanyola de la Carretera

ANIFER
Associació Nacional d’Industrials de Ferralla

ATECOS
Assistent Tècnic per a la Construcció Sostenible

Consorci Termoarcilla

PTI
Post-tensioning Institute – Institut del Post-tesat

EUSEW
Sustainable Energy Europe