CONEIXEMENT TÈCNIC

Documentació sobre metodologies, processos, estadístiques i estratègies del sector cimenter

El rigor tècnic i la innovació en les activitats quotidianes és una premissa fonamental de la indústria cimentera catalana, posicionada com una de les líders mundials en eficiència. Una doble font alimenta aquest compromís: la recerca i desenvolupament d’operacions que millorin els resultats en termes de qualitat i sostenibilitat, i l’aplicació immediata -en alguns casos, fins i tot de manera anticipada- d’aquelles disposicions normatives que regulen el funcionament de la indústria.

MEMÒRIA 2019
Un un any de renovat compromís amb la Sostenibilitat.
Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya (Ciment Català). Barcelona, 6 de novembre de 2020

MEMÒRIA 2018
Un exercici marcat per la consolidació dels principis de l’Economia Circular al sector.
Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya (Ciment Català). Barcelona, 6 de març de 2020

Millors tècniques disponibles (MTD) per a la fabricació de ciment a la UE.
Decisions d’execució de la Comissió Europea. Brussel·les, 26 de març de 2013

Cement Industry Energy and CO2 Getting the Numbers Right. The Cement Sustainability Initiative (CSI).
Solucions de negoci per a un món sostenible, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Ginebra, 5 de novembre de 2015

Millors tècniques disponibles en el sector del ciment a Catalunya.
Direcció General de Qualitat Ambiental, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2016

Reciclatge i Valorització de residus en la indústria cimentera a Espanya.
Informe de la Fundació CEMA. Madrid, 2013

III Estudi sobre la RSE en el sector cimenter
Forética i Fundación CEMA. Madrid, desembre de 2019

II Estudi sobre la RSE en el sector cimenter
Fundación CEMA. Madrid, desembre de 2017