CONEIXEMENT TÈCNIC

Documentació sobre metodologies, processos, estadístiques i estratègies del sector cimenter

El rigor tècnic i la innovació en les activitats quotidianes és una premissa fonamental de la indústria cimentera catalana, posicionada com una de les líders mundials en eficiència. Una doble font alimenta aquest compromís: la recerca i desenvolupament d’operacions que millorin els resultats en termes de qualitat i sostenibilitat, i l’aplicació immediata -en alguns casos, fins i tot de manera anticipada- d’aquelles disposicions normatives que regulen el funcionament de la indústria.

VITRUVI D’ARQUITECTURA ACTUALITZACIÓ 2023

Edició digital

Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya (Ciment Català). Barcelona, novembre de 2023

MEMÒRIA 2022

La manca d’execució d’obra pública manté baix el consum.

Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya (Ciment Català). Barcelona, 26 de juny de 2023

VITRUVI D’ARQUITECTURA 2022

Edició digital

Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya (Ciment Català). Barcelona, novembre de 2022

MEMÒRIA 2021

De la recuperació del mercat a l’impacte dels costos energètics.

Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya (Ciment Català). Barcelona, 9 de juny de 2022

MEMÒRIA 2020

Un any marcat per la pandèmia de la COVID-19.

Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya (Ciment Català). Barcelona, 14 de juliol de 2021

FULL DE RUTA PER A LA NEUTRALITAT EN CARBONI (tríptic resum)
La metodologia que seguirà la indústria catalana del ciment per aconseguir una petjada zero en carboni al llarg del cicle de vida del ciment i els formigons.
Barcelona, 4 de maig de 2021

MEMÒRIA 2019
Un any de renovat compromís amb la Sostenibilitat.
Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya (Ciment Català). Barcelona, 6 de novembre de 2020

MEMÒRIA 2018
Un exercici marcat per la consolidació dels principis de l’Economia Circular al sector.
Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya (Ciment Català). Barcelona, 6 de març de 2020

Millors tècniques disponibles (MTD) per a la fabricació de ciment a la UE.
Decisions d’execució de la Comissió Europea. Brussel·les, 26 de març de 2013

Cement Industry Energy and CO2 Getting the Numbers Right. The Cement Sustainability Initiative (CSI).
Solucions de negoci per a un món sostenible, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Ginebra, 5 de novembre de 2015

Millors tècniques disponibles en el sector del ciment a Catalunya.
Direcció General de Qualitat Ambiental, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2016

Reciclatge i Valorització de residus en la indústria cimentera a Espanya.
Informe de la Fundació CEMA. Madrid, 2013

FULL DE RUTA PER A LA NEUTRALITAT EN CARBONI
La metodologia que seguirà la indústria catalana del ciment per aconseguir una petjada zero en carboni al llarg del cicle de vida del ciment i els formigons.
Barcelona, 4 de maig de 2021

III Estudi sobre la RSE en el sector cimenter
Forética i Fundación CEMA. Madrid, desembre de 2019

II Estudi sobre la RSE en el sector cimenter
Fundación CEMA. Madrid, desembre de 2017