CONEIXEMENT TÈCNIC

Documentació sobre metodologies, processos, estadístiques i estratègies del sector cimenter

El rigor tècnic i la innovació en les activitats quotidianes és una premissa fonamental de la indústria cimentera catalana, posicionada com una de les líders mundials en eficiència. Una doble font alimenta aquest compromís: la recerca i desenvolupament d’operacions que millorin els resultats en termes de qualitat i sostenibilitat, i l’aplicació immediata -en alguns casos, fins i tot de manera anticipada- d’aquelles disposicions normatives que regulen el funcionament de la indústria.

Millors tècniques disponibles (MTD) per a la fabricació de ciment a la UE.
Decisions d’execució de la Comissió Europea. Brussel·les, 26 de març de 2013

Cement Industry Energy and CO2 Getting the Numbers Right. The Cement Sustainability Initiative (CSI).
Solucions de negoci per a un món sostenible, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Ginebra, 5 de novembre de 2015

Millors tècniques disponibles en el sector del ciment a Catalunya.
Direcció General de Qualitat Ambiental, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2016

Reciclatge i Valorització de residus en la indústria cimentera a Espanya.
Informe de la Fundació CEMA. Madrid, 2013

II Estudi sobre la RSE en el sector cimenter
Fundación CEMA. Madrid, desembre de 2017