CONEIXEMENT TÈCNIC

Documentació sobre metodologies, processos, estadístiques i estratègies del sector cimenter

El rigor tècnic i la innovació en les activitats quotidianes és una premissa fonamental de la indústria cimentera catalana, posicionada com una de les líders mundials en eficiència. Una doble font alimenta aquest compromís: la recerca i desenvolupament d’operacions que millorin els resultats en termes de qualitat i sostenibilitat, i l’aplicació immediata -en alguns casos, fins i tot de manera anticipada- d’aquelles disposicions normatives que regulen el funcionament de la indústria.

MEMÒRIA 2021

De la recuperació del mercat a l’impacte dels costos energètics.

Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya (Ciment Català). Barcelona, 9 de juny de 2022

MEMÒRIA 2020

Un any marcat per la pandèmia de la COVID-19.

Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya (Ciment Català). Barcelona, 14 de juliol de 2021

FULL DE RUTA PER A LA NEUTRALITAT EN CARBONI (tríptic resum)
La metodologia que seguirà la indústria catalana del ciment per aconseguir una petjada zero en carboni al llarg del cicle de vida del ciment i els formigons.
Barcelona, 4 de maig de 2021

MEMÒRIA 2019
Un any de renovat compromís amb la Sostenibilitat.
Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya (Ciment Català). Barcelona, 6 de novembre de 2020

MEMÒRIA 2018
Un exercici marcat per la consolidació dels principis de l’Economia Circular al sector.
Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya (Ciment Català). Barcelona, 6 de març de 2020

Millors tècniques disponibles (MTD) per a la fabricació de ciment a la UE.
Decisions d’execució de la Comissió Europea. Brussel·les, 26 de març de 2013

Cement Industry Energy and CO2 Getting the Numbers Right. The Cement Sustainability Initiative (CSI).
Solucions de negoci per a un món sostenible, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Ginebra, 5 de novembre de 2015

Millors tècniques disponibles en el sector del ciment a Catalunya.
Direcció General de Qualitat Ambiental, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2016

Reciclatge i Valorització de residus en la indústria cimentera a Espanya.
Informe de la Fundació CEMA. Madrid, 2013

FULL DE RUTA PER A LA NEUTRALITAT EN CARBONI
La metodologia que seguirà la indústria catalana del ciment per aconseguir una petjada zero en carboni al llarg del cicle de vida del ciment i els formigons.
Barcelona, 4 de maig de 2021

III Estudi sobre la RSE en el sector cimenter
Forética i Fundación CEMA. Madrid, desembre de 2019

II Estudi sobre la RSE en el sector cimenter
Fundación CEMA. Madrid, desembre de 2017