REPRESENTACIÓ I CONEIXEMENT

Ciment Català, marca corporativa de l’Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya, centra la seva activitat en la defensa i representació dels interessos sectorials de les companyies associades i en el desenvolupament dels professionals de la indústria cimentera. En la pràctica, això suposa treballar amb una marcada orientació de servei que es tradueix en un compromís permanent amb les persones, des dels empleats de les fàbriques fins a la població veïna dels processos industrials. L’entitat, igual que el producte que dóna sentit a la seva ocupació (el ciment), considera la seva responsabilitat principal la millora de les condicions de vida de la societat actual i la de les generacions esdevenidores, i és sobre aquesta base que ha organitzat les seves activitats en dues grans àrees: les dedicades a la representació dels socis, i aquelles relacionades amb la generació i difusió de coneixement tècnic.

ACTIVIDADES CORPORATIVAS

ACTIVITATS CORPORATIVES

ACTIVIDADES TÉCNICAS
 • Representació del sector català del ciment davant de les administracions públiques, entitats privades, mitjans de comunicació, associacions professionals, organismes de consumidors i usuaris, tècnics i professionals del ciment i, en general, davant de tota la societat civil catalana
 • Interlocució amb l’Administració Pública i amb entitats privades
 • Prestació de serveis a les empreses associades
 • Elaboració i publicació d’estadístiques i estudis específics sobre el sector
 • Estudi de procediments per evitar o reduir els impactes mediambientals de les indústries del sector, mantenint un compromís ferm i conseqüent amb el desenvolupament sostenible
 • Gestió de comitès del sector i seguiment dels treballs d’altres comitès

ACTIVITATS TÈCNIQUES

 • Servei d’assessoria tècnica, interna i externa, sobre aplicacions del ciment
 • Planificació i desenvolupament de campanyes de difusió i promoció
 • Contactes amb professionals, consumidors i tècnics del sector de la construcció
 • Elaboració i/o distribució de documentació i estudis tècnics sobre el ciment i les seves aplicacions
 • Manteniment dels comitès tècnics del sector i col·laboració en treballs d’altres comitès, en l’elaboració de normatives i en activitats de recerca (R+D+i)