PROPERES ACTIVITATS

Debat, formació, coneixement i informació per a la comunitat sectorial

Fira Virtual Internacional de Tecnologia pel procés industrial

Un esdeveniment virtual especialitzat en la Tecnologia i el Procesament de Sòlids on exposaran les principals empreses nacionals i internacionals de tecnologia per la manipulació i el procesament de sòlids, materials a granel, pols seques, semi sòlids i separació de sòlids -líquids.