PROPERES ACTIVITATS

Debat, formació, coneixement i informació per a la comunitat sectorial

Saló Internacional de la Tecnologia i el processament de sòlids

EXPOSOLIDOS – Saló Internacional de la tecnologia i el processament de sòlids

El Saló de la Tecnologia i el Processament de Sòlids és la principal fira del sud d’Europa especialitzada en la manipulació i processament de sòlids, materials a granel, pols seques, semi sòlids i separació de sòlids i líquids.
EXPOSOLIDOS és un esdeveniment pensat per fer negocis, networking i cercar solucions específiques a les necessitats de les empreses que manipulen sòlids, semi-sòlids i requereixen separar líquid-sòlid.