Ciment Català ha editat i publicat la versió digital en català de l’obra “De Architectura, de Marcus Vitruvius Pollio, arquitecte, enginyer i escriptor del segle I aC. Aquest tractat està considerat el primer llibre sobre construcció de què es té notícia.

L’adaptació que ara surt a la llum està disponible online de manera gratuïta i ha agafat com a referència l’edició del 1989, si bé s’han revisat completament els textos i les imatges que la il·lustren. També s’han corregit algunes errades del text, s’ha retocat molt puntualment l’estil de la redacció i s’han adaptat algunes parts que no havien quedat en ordre correcte de capítols i apartats.

Fins al moment actual, l’única versió en llengua catalana existent de l’obra va ser impresa al 1989, coincidint amb el desè aniversari de l’Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya. La traducció dels 10 llibres i 242 pàgines de què consta l’obra es va fer partint de textos originals en llatí, i no de traduccions a altres idiomes, per intentar aconseguir un document el més fidel possible a l’original. En aquell moment se’n van editar 30 exemplars amb numeració romana, 200 exemplars amb numeració aràbiga i la resta, fins a 1.000 en total, sense numerar. Enguany, aquell tiratge està pràcticament exhaurit.

La voluntat de de l’Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya és fer en el futur una edició impresa, no venal, com ho és aquesta i ho era l’original, per donar difusió a un document d’indubtable interès per a la nostra cultura i per expressar la seva contribució i compromís amb el sector i la comunitat a la que serveix.

Marcus Vitruvius Pollio va néixer al volant de l’any 75 aC, i va morir cap a l’any 10 aC. Va ser, sens dubte, una figura molt destacada i el que ens va deixar és el primer document escrit de què queden vestigis sobre arquitectura i enginyeria en les seves diverses branques, ja que llavors no hi havia una distinció tan clara com ara entre diferents professions i oficis.