Tot i que al mes de novembre només ha augmentat en un 1,8%, el consum de ciment a Catalunya acumula un creixement del 9,6% durant els 11 primers mesos de 2021, fins a superar els 2 milions de tones. En termes interanuals (període desembre de 2020 a novembre de 2021) l’increment és pràcticament idèntic (9,5%) i situa el consum del període en 2,18 milions de tones. 

Aquests resultats positius, però, s’han d’interpretat en un context de baixa activitat del sector, que està en xifres semblants a les de fa 50 anys. Malgrat que les licitacions d’obres públiques estan creixent a un molt bon ritme al 2021, encara no s’han traduït en la construcció efectiva de les infraestructures que necessita el país. 

Per una altra banda, la indústria pateix d’una forma molt acusada l’increment dels preus de l’energia elèctrica i també de la compra de drets d’emissió de CO2, tots dos factors de cost rellevants per a la fabricació de ciment. Electricitat i drets d’emissió estan en màxims històrics. La conseqüència més directa d’aquesta conjuntura és la continuada caiguda de les exportacions: un 16,5% al novembre, un 11,5% durant 2021 i un 6,6% en el conjunt de l’any mòbil.

Per al president de la patronal Ciment Català, Salvador Fernández Capo, “la tendència en l’increment d’aquests costos és clara, i cal posar en marxa solucions immediatament. Pel que fa a l’electricitat, necessitem que se’ns autoritzi a establir contactes bilaterals amb operadors d’energies renovables, a preus competitius. En la qüestió dels drets de CO2, la solució passa per mantenir l’assignació de drets gratuïts i per aplicar un mecanisme d’ajustament de carboni en frontera per al clínquer procedent de països fora del mercat d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle”.