Mercats exteriors

Després de 4 anys consecutius de descens, les exportacions de les fàbriques catalanes van augmentar un 10% fins a fregar els 2 milions de tones. Amb tot, les vendes a l’estranger es van veure llastades pels costos de producció, especialment els derivats dels drets de CO2. Aquest factor va limitar enormement la competitivitat de les fàbriques catalanes, ja que països que estan fora del mercat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) no apliquen ni repercuteixen aquests costos.

D'altra banda, la contracció del mercat domèstic a causa de l'alentiment de l'activitat per l'emergència sanitària va provocar un considerable descens de les importacions de ciment, que es van reduir a un terç respecte de les de l'exercici anterior.

2018 2019 2020*
Exportacions 2.293.032 1.797.768 1.977.253
Importacions 10.365 288.621 89.434

Nota: Xifres en tones
(*) Dades provisionals
Font: Oficemen

Anar a l'inici