Ocupació i activitat econòmica induïda

L'evolució de les plantilles a les fàbriques i, sobretot, l'activitat amb proveïdors externs, es va veure fortament influenciada per la reducció del consum de ciment. La caiguda de l'activitat a causa dels confinaments i les restriccions de la mobilitat per la pandèmia van provocar un retrocés del nombre de treballadors que, en conjunt, va fregar el 8%. Tot i això, l'ocupació directa (assalariats) i indirecta(subcontractes) generat pel sector a Catalunya va mantenir els nivells assolits l'any 2018.

Evolució del nombre d’empleats

Any 2018 2019 2020 Var.
Ocupació directa 440 464 448 -3%
Ocupació indirecta 454 505 447 -11%
Total ocupació 894 969 895 -8%

Font: Oficemen

Anar a l'inici