Relació continuada amb els Grups d'Interès, malgrat les dificultats que ha imposat la pandèmia

La frenada de l’activitat i, sobretot, les restriccionsde la mobilitat imposades per l’emergència sanitària no han impedit a les empreses de continuar les accions de relació amb els seus Grups d’Interès. Ja sigui a través de sessions de treball telemàtiques o mitjançant l’edició i distribució de publicacions i comunicats, s’ha mantingut el compromís amb la transparència i el diàleg permanent.

Per a la indústria catalana del ciment, aquestes actuacions són consubstancials a les seves polítiques en matèria de RSE (Responsabilitat Social Empresarial), i estan orientades a fomentar el creixement i l’apoderament de les persones, i el progrés de la societat en el seu conjunt.

A títol enunciatiu, i per a cada públic, aquestes serien les accions més destacades del 2020:

 • Professionals del sector: Comitès de treball, formació tècnica i edició de newsletters.
 • Sindicats i comitès d’empresa: Grups de treball, plans de prevenció de riscos laborals i formació específica.
 • Clients: Demostracions tècniques, assessoria i línies d’atenció telefònica.
 • Proveïdors: Plans de seguretat a fàbrica i divulgació d’estudis tècnics.
 • Accionistes: Edició de memòries econòmiques i de sostenibilitat.
 • Administracions Públiques: Presentacions sectorials, informes tècnics, convenis de col·laboració i edició de newsletters.
 • Universitats i món acadèmic: Càtedres d’empresa, finançament de projectes d’investigació i visites a fàbriques per a estudiants.
 • Mitjans de comunicació: edició regular de comunicats estadístics, atenció permanent a qualsevol demanda d’informació i suport a l’Associació Catalana de Comunicació Científica.
 • Organitzacions no governamentals: Aportació d’informació tècnica sectorial i patrocinis.
 • Associacions veïnals: visites a fàbrica, reunions informatives, atenció permanent, participació a comisions de control i seguiment i patrocinis.
 • Ciutadania: actualització de la web i edició de publicacions.

Dos exemples de transparència sectorial:

Anar a l'inici