Fer més amb menys

Essencialment, l'economia circular és una estratègia d'eficiència: "fer més amb menys". Consisteix tant a reduir el consum de materials en la fase de producció de béns, com a minimitzar la generació de residus. D'aquesta manera, és passa d'un flux lineal de materials (recurs-producte-residu) a un flux circular (recurs-producte-recurs reciclat). I tot això, coordinat amb el progressiu abandonament de l'ús de combustibles fòssils (que són contaminants i cars) per energia renovable.

És en la combinació d'aquestes dues polítiques que sorgeix el concepte d'aprofitament energètic dels residus que ni s'han pogut evitar, ni es poden reutilitzar ni reciclar. La biosfera n'és la gran beneficiada perquè, a banda de disminuir el consum de combustibles fòssils, es produeix un descens dràstic dels abocadors.

El sector del ciment ha estat pioner a Europa en l'aplicació dels principis de l'economia circular. Les fàbriques utilitzen des de fa molt temps, per exemple, runa d'edificis o escòries de ferralla com a matèries primeres pel seu producte. És l'anomenada valorització material i serveix per a integrar en el cicle productiu deixalles que, en cas contrari, anirien a abocadors, perjudicant els entorns naturals. També en l'aprofitament energètic de residus les cimenteres són capdavanteres.

Residus que s’usen com a combustible

Anar a l'inici