Contribucions d'una fàbrica al seu entorn social

L'RSE és un element estratègic i transversal al sector cimenter. El III Estudi sobre la RSE en el sector del ciment, elaborat per Forética i Fundació CEMA, avalua 22 indicadors econòmics i de bon govern, ambientals i socials, així com la contribució als objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

D'entre les conclusions destacades de l'Estudi, cal remarcar que totes les empreses disposen de personal vinculat a les tasques d'RSE, i disposen d' un codi ètic o de conducta impulsat per l'alta direcció.

Cada fàbrica de ciment, algunes de les quals tenen una presència centenària en les zones en què operen, contribueix a l'economia nacional amb 3 milions d'euros de mitjana en concepte d'impostos, un 32% dels quals reverteixen en serveis locals i autonòmics. Un 92,4% dels treballadors d'aquesta indústria compta amb contracte indefinit, una xifra 19 punts percentuals superior a la mitjana del país.

Pel que fa als indicadors mediambientals, les dades dels últims cinc anys reflecteixen una tendència a la baixa en les emissions de CO2, NOx i partícules per tona produïda de clínquer. Així, des de 2014, les emissions de pols i les d'òxids de nitrogen s'han reduït en un 20,6%. Les inversions en biodiversitat de el sector han augmentat un 48% des de 2016.A més, el 100% de les fàbriques compta amb sistemes de gestió mediambiental certificats i en el seu conjunt han augmentat les inversions en biodiversitat un 48% respecte a 2016.

Pel que fa a les àrees de millora, l'Estudi aposta per la necessitat de potenciar el talent femení, que representa actualment només l'11,5% del total del sector.

Anar a l'inici