El president de la patronal Ciment Català, Salvador Fernández Capo, manifesta la preocupació del sector pel gran increment del preu de l’energia elèctrica, que és el component de cost variable de més pes en la fabricació de ciment. Aquest augment del cost del KW/h ha provocat que, en les darreres setmanes, alguna fàbrica aturés la producció, ja que el cost de fabricar el ciment superava el seu preu de venda.

A aquest efecte se li suma l’amenaça de la introducció d’un impost a les emissions del CO2 per part de la Generalitat de Catalunya a un sector que ja està afectat per la normativa de l’ETS europea i que, per tant, patiria una doble imposició per les emissions. Tot això “genera un risc de deslocalització de la totalitat o part de la producció de les fàbriques a Catalunya”, declara Fernández Capo.  “A dia d’avui patim una situació de no competitivitat per exportar ciment i clínquer, que ha estat la vàlvula d’escapament en aquests anys on el mercat domèstic ha estat i segueix estant deprimit, amb un consum de ciment molt per sota de la mitjana europea i per a un país modern com el nostre”, afirma el president.

Per una altra banda, el consum de ciment a Catalunya ha augmentat un 15,6% al mes de febrer, fet que ha portat les dades de l’any mòbil (que mesura la variació als 12 darrers mesos) a un creixement de l’11,4% i un total de 2,21 milions de tones. Aquesta xifra iguala pràcticament el consum acumulat al 2019, darrer exercici abans de la pandèmia.

L’augment dels costos de producció ha tingut repercussió en les vendes a mercats exteriors, que han caigut un 46,4% al febrer i acumulen un 20,5% de descens als darrers 12 mesos.