En tant que entitat representativa del sector i defensora de les aportacions de la indústria en termes d’activitat i llocs de treball de qualitat, Ciment Català manté des de fa mesos una intensa tasca de relacions institucionals amb diferents grups parlamentaris i membres del Govern per demanar-los l’impuls de polítiques favorables als sectors productius de Catalunya. Un dels darrers contactes al Parlament, durant els mesos de febrer i març, ha estat amb el grup de Junts per Catalunya (JuntsxCat), representat pels seus diputats Joan Canadell i Salvador Vergés.

La sintonia en els plantejaments han presidit aquestes trobades. Per part de Ciment Català, es va exposar que hi ha diverses iniciatives parlamentàries que poden afectar molt greument a sectors industrials (i en particular al del ciment) i posar-los en risc de continuïtat. En aquest sentit, es va mencionar els exemples de tributs que impliquen duplicació impositiva, limitacions a activitats que són essencials per assolir la neutralitat climàtica i són segures per a la salut i el medi ambient, o altres iniciatives directament contràries al manteniment i la continuïtat d’indústries centenàries al territori. La delegació sectorial va alertar del risc deslocalització de la producció cap a altres comunitats autònomes, països o àrees econòmiques. 

Per la seva banda, els diputats de JuntsxCat van reconèixer que la legislació que emana del Parlament i del Govern hauria de ser el primer esglaó en aquesta línia imprescindible de defensa de la indústria. Ambdues parts van insistir en la necessària cura de la salut i el medi, que el sector del ciment té sempre present de forma estricta a les seves actuacions d’acord amb la legislació vigent. També es va aprofitar per remarcar que la possible deslocalització de l’activitat implica un increment de l’impacte ambiental tant pel transport addicional que es requereix com per l’eficiència de les instal·lacions productores. 

Amb els parlamentaris de JuntsxCat es va destacar que les quatre plantes de ciment que hi ha a Catalunya donen lloc de treball a 3.000 empleats, el 92% d’ells amb contracte indefinit i bons salaris, i es tracta d’una indústria que ha fet els deures a nivell mediambiental i compleix els objectius europeus d’emissions, amb un full de ruta específic per assolir la neutralitat climàtica el 2050 al llarg del cicle de vida dels seus productes.