Una representació de Ciment Català, encapçalada pel president Salvador Fernández Capo, ha mantingut una sessió de treball sobre polítiques ambientals amb una delegació de la Generalitat el passat 27 de gener a la fàbrica de ciment de Santa Margarida i els Monjos. Entre els participants per part de l’Administració hi van assistir Marc Sanglas, director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGQAiCC)  i Isaac Peraire, director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).

La reunió i visita van centrar el debat sobre les actuacions que la indústria catalana del ciment està desenvolupament en els àmbits de neutralitat climàtica, Sostenibilitat i Economia Circular. Ciment Català, després de presentar el sector i la seva situació actual, la indústria i els seus productes, va exposar els objectius i activitats ambientals i el seu Full de Ruta que busca reduir a zero al 2050 les emissions de CO2, amb l’increment de l’aprofitament material i energètic de residus, l’ús de ciments i formigons més baixos en carboni, la implementació de tecnologies de segrest de carboni o l’ús d’energia procedent de fonts renovables, entre d’altres. Ciment Català també va expressar la seva preocupació per com es pot desenvolupar la disposició final onzena de la Llei 16/2017, del canvi climàtic que pot afectar molt negativament al sector produint deslocalitzacions importants de la producció.

La delegació de la Generalitat va expressar el seu compromís amb la progressiva adopció de mesures que facilitin la consecució d’aquests objectius. La col·laboració entre ambdues parts en la protecció de l’entorn natural i atmosfèric suma ja dues dècades i s’ha formalitzat en la signatura i successives renovacions de l’Acord Voluntari per a l’eficiència en l’ús dels recursos i la transició cap a una Economia Circular de la indústria catalana del ciment, un Conveni que ha comportat la inversió de més 200 milions d’euros per part de les fàbriques, i que ha servit per situar el sector català com a líder europeu en conducta ambiental.

La sessió de treball va concloure amb un recorregut per les instal·lacions de la planta de Monjos, amb visites específiques al laboratori, sala de control, zona de valorització de residus i pedrera.