El mercat català del ciment ha tancat 2021 amb un creixement del 8,2% i un total de 2,16 milions de tones. La recuperació, però, no amaga que encara no s’han assolit els nivells prepandèmia (2,23 milions de tones al 2019), i situa el consum per càpita a Catalunya (280 kg per habitant) un 26% per sota de la mitjana de la Unió Europea (377 kg per habitant). Les estadístiques de Catalunya contrasten amb les de la resta del estat espanyol , on sí que s’ha recuperat el nivell de consum de ciment prepandèmia i, de fet, s’ha assolit la millor xifra de l’última dècada. Això reflecteix el dèficit d’inversió de l’estat a Catalunya respecte de les altres CCAA, i el baix nivell d inversió en infraestructures de la Generalitat de Catalunya aquest últims 10 anys.

Les exportacions han retrocedit un 10,7% al 2021 amb un total de 1,84 milions de tones, la xifra més baixa des de 2013. La competitivitat de les fàbriques catalanes als mercats exteriors ha quedat molt debilitada pels extraordinaris augments del preu de l’electricitat i dels drets d’emissió de CO2, que han provocat un fort increment dels costos de producció.

La indústria catalana espera un lleuger creixement de les vendes al 2022, motivat principalment per l’acceleració de les licitacions d’obra pública a causa del progressiu envelliment de les infraestructures. El president de la patronal Ciment Català, Salvador Fernández Capo, considera també que “la digitalització de l’economia i la transició ecològica que impulsaran les inversions dels Fons Europeus Next Generation obren una finestra d’oportunitat al nostre sector”. En aquest sentit, recorda que la implantació del Full de ruta de la indústria catalana del ciment per aconseguir la neutralitat climàtica al 2050 comportarà l’adopció de polítiques d’Economia Circular “que les Administracions Públiques haurien d’incentivar facilitant la disponibilitat de residus per a la valorització material i energètica a les fàbriques de ciment, i descoratjant l’ús d’abocadors com a solució per al problema de la gestió de la gran quantitat de deixalles que genera la nostra societat”.