El consum de ciment de Catalunya al mes d’abril ha registrat una caiguda de l’11,6%, situant-se en només 169 mil tones. Les variacions que s’estan produint durant 2023 en el mercat, amb alternança de creixement i reduccions, venen provocats per causes distorsionadores i extraordinàries, com ara la manca d’execució de les infraestructures i edificacions licitades, o els efectes del final de la vaga de transportistes de l’any passat, que van provocar un fort rebot de les vendes a l’abril de 2022.

Ja sigui per la falta de diligencia de les diferents administracions, pels concursos deserts o per la paralització dels projectes a causa de l’increment de costos, l’activitat constructora pública segueix a nivells molt baixos. Això comporta una contracció del mercat del ciment, que es manté a nivells de fa gairebé 60 anys.

El president de la patronal Ciment Català, Salvador Fernández Capo, adverteix que “aquesta paràlisi en la construcció i manteniment d’equipaments públics perjudica greument la ciutadania. Només cal recordar els recents exemples dels problemes que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies o el col·lapse de les autopistes, sense oblidar els efectes derivats de la manca de solucions infraestructurals que provoca la sequera”.

Per una altra banda, el gran increment de les exportacions de ciment i clínquer a l’abril han generat un creixement en el conjunt dels dotze últims mesos del 15,6%, situant-se  en 1,97 milions de tones.