Després d’uns mesos de creixement que l’havien portat a recuperar el nivell d’abans de la pandèmia, el consum de ciment a Catalunya ha patit aquest passat octubre un lleuger retrocés (-1,3%, per a un total de 188 mil tones) respecte de l’any anterior. Amb aquesta dada, la taxa de l’any mòbil (darrers 12 mesos) se situa en un 8,9% i 2,17 milions de tones. Producció, amb un descens del 6%, i sobretot Exportacions, que cauen un 47,3%, completen el quadre estadístic corresponent a octubre de 2021.

L’atonia del mercat interior -amb un consum per càpita que és un terç inferior a la mitjana de la Unió Europea- s’explica per la paràlisi en la construcció de les infraestructures pendents a Catalunya, a l’espera que l’aprovació dels pressupostos dels governs català i espanyol rellanci aquesta activitat. La recuperació econòmica del país requereix noves inversions en obra civil, associades principalment a la millora de la mobilitat de persones i mercaderies, i al desenvolupament d’infraestructures relacionades amb l’energia i el medi ambient.

Per la seva banda, la forta caiguda de les vendes a mercats exteriors confirma la pèrdua de competitivitat de les fàbriques catalanes per causa dels elevadíssims preus de l’electricitat (que gairebé tripliquen els pressupostos previstos) i dels drets d’emissió de CO2. Aquests factors encareixen el cost del producte, cosa que no passa a altres països grans productors de ciment de fora de la UE que poden situar ciment als mercats internacionals a un cost molt inferior.

Precisament, la neutralitat en carboni s’ha convertit en la gran aposta del sector català del ciment.  El Full de ruta per aconseguir la neutralitat climàtica al 2050 preveu una reducció completa de les emissions de diòxid de carboni l’any 2050 al llarg de la seva cadena de valor. Mitjançant l’ús, entre moltes altres, d’eines de l’economia circular, com és el cas a curt termini de la valorització material i energètica (combustibles alternatius) de materials que altrament anirien a incineració o abocament,  les fàbriques de ciment catalanes reiteren el seu compromís per a la progressiva reducció d’emissions de CO2 i a avançar en la línia de les decisions governamentals preses a les cimeres del clima com la darrera a Glasgow (COP26).