Tot i que durant el mes d’agost el consum de ciment a Catalunya s’ha reduït un 1%, el mercat manté la recuperació iniciada durant la segona meitat de l’any passat i presenta una millora del 8,2% en termes interanuals. Els 2,17 milions de tones consumides als darrers 12 mesos s’acosten al volum que es registrava al 2019, l’any anterior a l’esclat de la pandèmia, per bé que encara no l’igualen.

La indústria espera que la continuïtat en el procés de recuperació del mercat domèstic es consolidi ara a través de l’activitat que es derivi de les inversions procedents dels Fons Europeus Next Generation destinats a impulsar la transició ecològica i digital. Malgrat que aquests Fons UE no es destinen directament al sector de la Construcció, sí que comportaran l’edificació d’infraestructures relacionades amb les telecomunicacions, la mobilitat o la protecció ambiental, amb el consegüent efecte sobre l’ús de ciment i formigó.

El president de la patronal  Ciment Català, Salvador Fernández Capo, afirma que “el sector  preveu amb un optimisme moderat l’evolució dels indicadors”.  I explica que “constatem una tendència a la millora”, però recorda també que obstacles com el preu dels drets d’emissió de CO2 perjudiquen l’activitat de les fàbriques catalanes fent-les perdre competitivitat. Això ha repercutit clarament en les exportacions de ciment i clínquer, que han caigut un 27% a l’agost.