Una representació del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya ha efectuat una visita guiada a la fàbrica de ciment de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) per conèixer en directe el procés productiu, les mesures de preservació mediambientals i les aportacions a la sostenibilitat de les plantes catalanes en les diferents etapes de fabricació del ciment. La delegació, formada per Joan Canadell (diputat i expresident de la Cambra de Comerç de Barcelona), Ramon Tremosa (economista i exconseller  d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, així com prologuista del Full de ruta de la indústria catalana del ciment per  aconseguir  la  neutralitat  climàtica  al  2050) i l’enginyer de camins Salvador Vergés, va recórrer el passat 14 de setembre les instal·lacions de Ciments Molins Industrial, acompanyats del president de Ciment Català, Salvador Fernández Capo, i un grup de representants de la CASA Catalunya de Fundació CEMA (Comissió Autonòmica de Seguiment de l’Acord Voluntari per a l’eficiència en l’ús dels recursos i la transició cap a una Economia Circular de la indústria catalana del ciment), entitat paritària de caràcter tripartit pionera en la indústria cimentera europea en què patronal i sindicats (CCOO de l’Hàbitat i UGT-FICA, Federació de Indústria, Construcció i Agro) treballen junts per la sostenibilitat del sector.

Els parlamentaris van ser informats detalladament de les mesures en favor de la Sostenibilitat i l’Economia Circular que s’han adoptat a les fàbriques. Entre elles destaquen l’ús de matèries primes alternatives que permeten reduir el consum de recursos naturals, l’aprofitament energètic de residus per evitar el consum de combustibles fòssils i reduir les emissions de diòxid de carboni (principal agent del canvi climàtic), les millores en eficiència energètica de les instal·lacions, les tecnologies i infraestructures destinades a minimitzar l’emissió de partícules i aprofitar al màxim l’energia tèrmica que es genera als forns, les mesures de control permanent de comportament ambiental i de qualitat, i els plans de restauració de pedreres per recuperar els espais naturals d’on procedeixen les matèries primeres (principalment, la pedra calcària).  Tècnics de l’empresa amfitriona també van mostrar els equipaments del laboratori (que permeten assegurar la qualitat i les prestacions del producte elaborat) i la sala de control, des d’on es gestiona no només el procés de fabricació sinó que es vigila el compliment de la més rigorosa normativa mediambiental.

La visita forma part dels habituals contactes informatius que els membres de la CASA (sindicats i empresaris) desenvolupen davant dels representants polítics i econòmics del país. Junt amb el recorregut per la fàbrica, els parlamentaris van rebre abundant informació sobre la història i els reptes de la indústria catalana del ciment, així com sobre les propietats i utilitats del ciment com a font de progrés social i factor consubstancial de les modernes societats del benestar.