Una delegació de Ciment Català, encapçalada pel president Salvador Fernández Capo, juntament amb el Gremi d’Àrids de Catalunya, ha mantingut el 9 de setembre una trobada amb el president del Port de Barcelona, Damià Calvet, centrada a explorar noves línies de cooperació per augmentar l’eficiència en l’ús dels recursos i la transició cap a una economia circular. La sessió de treball va tractar principalment sobre el proveïment de recursos petris per donar cobertura a les necessitats del Port de Barcelona, que és un consumidor important d’aquesta matèria primera en les seves obres.

Totes tres entitats van coincidir en la importància estratègica d’aquests recursos naturals no només per al desenvolupament de la infraestructura portuària, sinó per la contribució d’aquestes instal·lacions marítimes a l’economia del país. A més de ser receptor de material per a les seves obres, el Port de Barcelona és alhora des de fa molts anys la porta de sortida de bona part de les exportacions catalanes de ciment, per la qual cosa la seva bona dotació infraestructural també ajuda a la competitivitat de la indústria del ciment.

La llarga relació de col·laboració de totes tres entitats s’orienta ara cap al desenvolupament d’unes instal·lacions portuàries més sostenibles, al servei de la logística i de l’economia productiva. L’aportació de recursos petris i també de ciment i derivats esdevé clau en aquesta aposta, que s’ha d’assegurar, tant a curt com a mig i llarg termini, de manera eficient des de tots els punts de vista dels pilars bàsics de la sostenibilitat (ambiental, econòmic i social) i reduint cada cop més les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, com el CO2, a l’atmosfera.