La Fundació Laboral del Ciment i el Medi Ambient (Fundació CEMA) ha editat i publicat la versió en català del web Observatori de l’Economia Circular a la Indústria del Ciment, que inclou, respecte a l’original, dades particularitzades del sector del ciment a Catalunya. L’Observatori de l’Economia Circular conté dades relatives a la recuperació material i energètica de residus a la indústria del ciment espanyola, i, en particular, catalana, l’estalvi d’emissions de CO2 produït gràcies a la utilització de combustibles alternatius i la legislació aplicable a les fàbriques de ciment. Ciment Català ha col·laborat en l’edició d’aquest portal d’internet amb la revisió dels textos en llengua catalana i la corresponent adaptació a aquest idioma de la terminologia tècnica sectorial. 

Entre la informació més significativa recollida en l’Observatori de l’Economia Circular destaca que entre 2004 i 2019 les fàbriques de ciment de Catalunya han recuperat materialment 5,6 milions de tones de matèries primeres alternatives. El 2019, últim exercici amb dades oficials, aquesta xifra va ascendir a 161.940 tones de residus.

A més, el sector del ciment català ha valoritzat energèticament 9,7 milions de tones de residus entre 2004 i 2019. El 2019 s’han utilitzat 251.185 tones de residus, que suposa un percentatge de substitució energètica de combustibles alternatius per combustibles fòssils del 33,7 %, dos punts per sobre de la mitjana espanyola. Les emissions de CO2 evitades amb aquesta pràctica mediambiental, que està àmpliament estesa entre els països de la Unió Europea més desenvolupats, van ser de 337.840 tones de CO2. Aquesta quantitat equival a la circulació d’uns 227.063 cotxes anuals, que serien les emissions anuals dels turismes de les ciutats de Terrassa, Mollet de Vallès i Sabadell o, alternativament, la quantitat de CO2 emesa per 949 vols d’anada i tornada de Barcelona a Nova York. 

L’objectiu de l’Observatori de l’Economia Circular és garantir la transparència del sector i mostrar la seva contribució a l’economia circular. El web permet consultar la informació desitjada sobre dades històriques (des del 2004 fins al 2019), aplicant diferents filtres (any, comunitat autònoma, tipus de combustible, matèries primeres, etc).