La Mesa de Seguretat de la Mineria a Catalunya ha analitzat, en la seva darrera reunió del 3 juny, l’esborrany del nou Reglament de Seguretat Minera i Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), una normativa que ha de regular les actuacions preventives de les empreses mineres d’acord amb la Llei de prevenció de riscos laborals. Entre els punts que van suscitar un major debat va figurar la possibilitat que l’Administració delegui en les  Entitats Col·laboradores de l’Administració (ECA) els procediments d’inspecció. 

Segons la Generalitat, en algunes comunitats autònomes hi ha una carència de personal inspector i la tendència bàsica és la liberalització del sector. A més, es preveu una tendència de què la Inspecció de Treball tingui un major protagonisme en aquests procediments. En aquest sentit, els representants de Ciment Català a la Mesa  van manifestar que, en el cas de que les ECA acabin essent operatives, es pugui incidir en una capacitació del seu personal i que la seva acreditació sigui conformada per la Administració.

Els participants a la sessió de treball també van repassar la situació actual de la seguretat minera a Catalunya, tot examinant les darreres dades de sinistralitat disponibles.  La Mesa de Seguretat de la Mineria a Catalunya aplega  representants de la Generalitat, entitats sectorials com Ciment Català o el Gremi d’Àrids de Catalunya, representants sindicals i experts universitaris, i la seva principal funció consisteix a vetllar per assolir un descens constant de la sinistralitat al sector, tot donant compliment a la normativa de seguretat i de prevenció de riscos laborals.