El passat 30 de setembre, el president de Ciment Català, Salvador Fernández Capo, va mantenir una trobada amb Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), per intercanviar punts de vista sobre la complexa situació per la que travessa el sector de la construcció.

El conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna, iniciat al febrer d’enguany, està agreujant encara més la crisi de desabastiment i de l’increment de preus dels materials iniciada pel ràpid creixement després de la pandèmia COVID-19. Des de l’inici del conflicte, materials com el ferro, el níquel, l’alumini i la fusta han experimentat forts increments en els preus, i els costos de l’energia s’han disparat a nivells inassolibles per algunes empreses.

D’altra banda, l’import licitat l’any 2021 encara se situa per sota de la licitació mitjana dels darrers 20 anys (3.700 milions d’euros anuals) i resta lluny encara de les necessitats de l’eco-nomia catalana, d’aproximadament uns 5.000 milions anuals (l’equivalent al 2,2% del PIB, d’acord amb la tendència dels principals països europeus durant els darrers 20 anys), però és que la inversió finalment executada a Catalunya dista moltíssim de la inicialment pressupostada: des de 2013 a 2021, l’execució pressupostaria de l’Estat a Catalunya ha estat del 61,4%, acumulant un dèficit aproximat de 4.400 milions d’euros entre inversió pressupostada i inversió finalment liquidada. D’acord amb les estimacions de la CCOC  i de Foment del Treball Nacional, el dèficit acumulat d’inversió en infraestructures econòmiques i socials a Catalunya és aproximament de 35.000 milions d’euros pel període 2009-2020. Tot això provoca que el país pateixi actualment un clar dèficit en infraestructures i equipaments, perdi competitivitat i que la qualitat de vida de la seva població en surti perjudicada.

Una altra qüestió que es va tractar durant la trobada va ser la incorporació de l’Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya a la Comissió per a l’Ampliació de l’Aeroport de Barcelona, que presideix el propi Lluís Moreno, i que té com a objectiu cercar el consens de totes les Administracions Públiques per al desenvolupament d’aquesta infraestructura. Finalment, ambdós presidents van parlar sobre futures col·laboracions de Ciment Català relacionades amb el Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya i els comitès o amb la pròpia CCOC.