La protecció del medi ambient, l’impuls a  mesures que facin possible la transició del sector cap a una Economia Circular d’acord amb el Pla d’Acció de la Comissió de la UE i la millora de la informació pública sobre l’impacte ambiental de l’activitat de la indústria cimentera són els objectius principals de l’Acord Voluntari firmat ahir entre la Generalitat i Ciment Català. Aquest pacte, el tercer que se subscriu després dels de 2002 i 2011, estableix fins a 48 actuacions concretes de prevenció, reducció i control de la contaminació que s’han d’implantar a les fàbriques de ciment catalanes durant els propers 4 anys. Aquestes actuacions inclouen des de la reducció de les emissions de partícules per xemeneies fins a l’eficiència energètica, la biodiversitat i la mobilitat, passant per l’ús de residus com a combustibles.

Amb el conveni firmat pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i el president de Ciment Català, Salvador Fernández, les fàbriques catalanes prenen el compromís de treballar contínuament per a la millora de la qualitat de l’aire i també per la transparència, informant la població sobre l’impacte ambiental de la seva activitat. Una acció, aquesta, que ja venen desenvolupant als darrers anys amb la compra i manteniment d’estacions i equips de seguiment de la qualitat de l’aire a les localitats on estan ubicades, i amb la instauració de sistemes de diàleg constant amb els diferents Grups d’Interès.

Les dues parts signants van destacar la millora en l’eficiència dels recursos que comportarà l’aplicació del nou Acord Voluntari i, molt especialment, els beneficis que generarà en termes de protecció de l’ambient atmosfèric. Les primeres conseqüències de l’Acord seran la posada en marxa de comissions i grups de treball mixtos destinats a desplegar-lo normativament per una banda, i a iniciar les inversions i la posada en marxa de noves infraestructures a les fàbriques de ciment per l’altra.