La Comissió de Seguiment de l’Acord Voluntari per a l’eficiència en l’ús dels recursos, i la transició cap a una Economia Circular de la indústria catalana del ciment entre Ciment Català i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha validat que, al 2021, les plantes catalanes han aconseguit el 100% d’assoliment en tots els valors límit d’emissió per a cadascun dels focus emissors a l’atmosfera. Aquests valors límit d’emissió no superen els nivells d’emissió associats a l’ús de les millors tècniques disponibles establertes per la Unió Europea.

Durant una sessió de treball telemàtica celebrada aquest mes de març, la Comissió ha aprovat els resultats de l’Informe Agregat. Entre ells destaquen que durant 2021 s’ha fet inversió ambiental centrant els esforços principalment en la valorització de residus, la millora de l’eficiència energètica, la reducció de l’impacte visual, la reducció d’emissions difuses de partícules i la reducció de les emissions de soroll, fins a sumar un total de 7,4 milions d’euros.

Pel que fa a emissions de partícules de fonts canalitzades dels forns, la mitjana anual, obtinguda a les diferents plantes, ha estat molt per sota del valor objectiu fixat (< 50% en tots els casos). Pel que fa a la resta de contaminants, d’aquestes fonts, totes les plantes estan també molt per sota dels valors objectius establerts.

Sobre l’aprofitament de residus, s’ha arribat al 44,5% de substitució energètica de combustibles fòssils, degut a una més alta disponibilitat de combustibles alternatius competitius. Tanmateix, la previsió per 2020 era del 60%, la qual cosa encara no s’ha assolit. Per la seva part, la valorització material també ha augmentat i ha fet que la quantitat de tones evitades d’explotació de residus naturals hagi pujat de manera significativa.

La Comissió, encapçalada per Marc Sanglas, Director General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, i Salvador Fernández, president de Ciment Català, compta amb representants de l’Agència de Residus de Catalunya, dels departaments que vetllen des de la Generalitat pel control ambiental d’activitats i la lluita contra el Canvi Climàtic, i per directius de les 4 empreses fabricants de ciment que operen a Catalunya.