El compromís per arribar a una empremta zero en carboni de la indústria catalana del ciment es manté irrenunciable. En aquesta línia, serà necessari avançar en el Full de Ruta per aconseguir la neutralitat climàtica, desenvolupat el 2021, per adaptar-lo tant a les millores ja assolides per les instal·lacions productives del sector com per actualitzar-lo d’acord amb els objectius més ambiciosos plantejats a la UE. Les empreses agrupades a Ciment Català hauran d’analitzar les palanques per aconseguir els objectius de descarbonització del sector, que inclouen actuacions de valorització material i energètica i Economia Circular, innovacions tecnològiques com la captura de CO2, millores d’eficiència o l’ús d’energia de fonts renovables, entre altres.

En aquest sentit és essencial el recolzament decidit de l’administració en temes tan rellevants com són, entre altres, l’ús de combustibles alternatius, en particular biomassa, en la fabricació dels ciments, l’agilitació dels tràmits administratius per fer possible la captura eficient del CO2, o la implementació de sistemes pel seu transport i emmagatzematge permanent. El Full de Ruta és un instrument fonamental que demostra que la descarbonització del ciment i els seus derivats, productes insubstituïbles en una societat sostenible i circular, és possible pel 2050 i dóna resposta als compromisos inalterables assumits per la indústria en la lluita contra el Canvi Climàtic.

Aquest procés es produeix ara mateix en un context de mercat especialment difícil, ja que Catalunya acumula 7 mesos consecutius de descens en el consum de ciment. Així, al mes d’octubre s’ha enregistrat una caiguda del 8,3%, que situa la variació interanual en un -5,2% i només 2,2 milions de tones consumides. L’atonia del mercat domèstic queda compensada per l’augment de les exportacions que, si bé a l’octubre van patir un descens del 42,5%, en el conjunt del darrer any creixen un 8,5% i arriben als 1,8 milions de tones. Salvador Fernández Capo, president de la patronal  Ciment Català afirma que la falta d’inversió en obra pública “explica la caiguda del consum de ciment a Catalunya” al temps que recorda que el consum per càpita (233 kg per habitant i any) “és un dels més baixos d’Europa, inferior en un 50% a la mitjana de la UE”. Amb tot, desvincula l’aposta del sector per la descarbonització del descens de les vendes: “el compromís amb la neutralitat en carboni de les empreses catalanes fabricants de ciment és absolutament ferm i independent de la conjuntura del mercat”.