Fidel al seu compromís de servei a la comunitat, Ciment Català ha editat i publicat una nova versió digital en llengua catalana de l’obra De Architectura, de Marcus Vitruvius Pollio, arquitecte, enginyer i escriptor del segle I a.C., millorant alguns aspectes que van quedar pendents a l’anterior. Aquest tractat està considerat el primer llibre sobre construcció de què es té notícia i només es coneixen els textos, no les figures, que cada autor posterior que ha editat el llibre ha produït interpretant el text.

Aquesta edició digital del 2023 incorpora el text corregit de la versió digital de Ciment Català del 2022, però inclou totes les figures de l’edició ginebrina de Jean de Tournes del 1618. Les imatges han estat millorades digitalment per eliminar fons erròniament tintats produïts pel pas del temps, així com per redefinir algunes línies i corbes que havien quedat, per la mateixa raó, deformades i poc definides. A més, l’edició de 2023 situa les figures en el lloc més adient d’acord amb el text original de Vitruvi.

L’adaptació que ara surt a la llum està disponible online de manera gratuïta i ha agafat com a referència l’edició commemorativa del desè aniversari de l’entitat el 1989, si bé s’han revisat completament els textos i les imatges que la il·lustren. També s’han corregit algunes errades del text, s’ha retocat molt puntualment l’estil de la redacció i s’han adaptat parts que no havien quedat en ordre correcte de capítols i apartats.

La reedició no és pròpiament facsímil de la de 1989, ja que s’ha hagut d’escanejar i reconèixer el text original i després corregir-lo, intentant reproduir el mateix format i estètica originals. També s’ha adaptat el document per posar a disposició de tothom el llibre en format digital, imprimible en mida DIN A4 o proporcional, més còmoda de fer servir.

Marcus Vitruvius Pollio va néixer al voltant de l’any 75 aC, i va morir cap a l’any 10 aC. Va ser, sens dubte, una figura molt destacada i el que ens va deixar és el primer document escrit de què queden vestigis sobre arquitectura i enginyeria en les seves diverses branques, ja que llavors no hi havia una distinció tan clara com ara entre diferents professions i oficis.