La recuperació plena de l’activitat de restauració a les explotacions mineres a Catalunya haurà d’esperar. Durant la darrera reunió del Consell Assessor d’Àrids de Catalunya, celebrada telemàticament el 30 de maig, es va posar de relleu com la pandèmia de la Covid-19 va continuar impedint al 2021 l’assoliment de volums de treball anteriors. Així, per exemple, només es van concedir en tot l’any 4 noves autoritzacions d’emissions a l’atmosfera (quan al 2019 havien estat 21).

També van continuar en nivells baixos els projectes de restauració iniciats, i això mateix va passar amb les inspeccions del programa de restauració, que van ser 373 (enfront de les més de 400 d’anys anteriors a la pandèmia). El total de la superfície restaurada va ser de 70,37 ha, una xifra que si bé millora la de 40,28 ha de 2020, queda encara molt lluny de les 115,07 ha del 2019. Els plans de restauració formen part de les concessions d’explotació que atorga la Generalitat, i tenen per objectiu potenciar la biodiversitat d’espècies animals o vegetals de cada zona, i afavorir el desimpacte ambiental d’aquestes àrees naturals.

Durant la sessió de treball del Consell es va presentar l’Informe de conjuntura i una previsió d’anàlisi de la demanda futura d’àrids a Catalunya. També es va informar sobre els resultats assolits en els processos d’avaluació i control de la restauració mitjançant la teledetecció i fotointerpretació que aporten les imatges de molt alta resolució obtingudes amb drons.

El Consell Assessor d’Àrids és un òrgan multisectorial dedicat a analitzar la demanda d’àrids i potenciar la seva producció sostenible. Està format per representants de diversos departaments de la Generalitat, així com per entitats del sector privat com ara el Col·legi d’Enginyers de Mines, el Gremi d’Àrids de Catalunya o Ciment Català, entre altres.